Novi razvoj događaja u slučaju pljačke na dubrovačkom aerodromu. Vrhovni sud donio je odluku – odbijena je žalba Županijskog državnog odvjetništva u Dubrovniku kao i žalba prvookrivljenog Antuna Katušića na presudu za razbojništvo dok je žalba drugookrivljene Sanele Hadžić prihvaćena te će se njoj ponovno suditi u zasebnom postupku. U nastavku donosimo priopćenje Vrhovnog suda.

“Kazneni se postupak vodio protiv optuženika i optuženice. Odlukom Vrhovnog suda ukinut je dio prvostupanjske presude koji se odnosi na to da je optuženica po prethodnom dogovoru s optuženikom i još dvije muške osobe došla u Republiku Hrvatsku iz Bosne i Hercegovine kako bi uz uporabu oružja uzeli novac od utrška duty free shopa zračne luke. Vrhovni sud smatra da nije potpuno utvrđeno je li upravo optuženica pomogla optuženiku i dvojici muškaraca u počinjenju kaznenog djela razbojništva. Pogrešno prvostupanjski sud temelji krivnju optuženice na obrani optuženika kojom je priznao samo ono što se njemu stavlja na teret. Prvostupanjski će sud u odnosu na ukinuti dio iznova provesti raspravu i donijeti novu odluku koju će pravilno i potpuno obrazložiti.

S obzirom na to da je dio presude ukinut prvostupanjska je presuda preinačena u odluci o imovinskopravnom zahtjevu jer su optuženik i optuženica prvostupanjskom presudom obvezani solidarno isplatiti oštećenom trgovačkom društvu 652.436,27 kuna.

Odlukom Vrhovnog suda pravomoćna je osuda za optuženika i kaznena djela prikrivanja i razbojništva. Optuženik je osuđen jer je s još dvojicom muškaraca dogovorio podjelu uloga i počinio kazneno djelo razbojništva. Uporabom oružja uzeli su novac od utrška duty free shopa zračne luke. Potom je uništio tragove i predmete koji su korišteni u počinjenju kaznenog djela. Pribavili su 652.436,27 kuna i za taj iznos oštetili zračnu luku. Optuženik je osuđen na jedinstvenu kaznu zatvora 3 (tri) godine i 2 (dva) mjeseca. U kaznu je uračunato vrijeme koje je proveo u istražnom zatvoru.

Vrhovni sud Republike Hrvatske smatra da jedinstvena kazna na koju je optuženik osuđen nije ni prestroga niti preblaga nego pravilno odmjerena s obzirom na utvrđene olakotne i otegotne okolnosti. Pravilno je otegotnim optuženiku cijenjena prijašnja višestruka osuđivanost zbog različitih kaznenih djela, izdržana kazna zatvora u višegodišnjem trajanju očigledno nije utjecala na optuženika da prestane s protupravnim postupanjem. Priznanje počinjenja kaznenih djela za koja je proglašen krivim nije u znatnoj mjeri doprinijelo djelotvornosti kaznenog progona i utvrđivanju cjelokupnog činjeničnog stanja. Priznanje je naime dano tek na raspravi i u odnosu na ono što je optuženiku stavljeno na teret. Izrečena kazna sadrži dostatnu moralnu osudu za zlo koje je optuženik prouzročio počinjenjem djela te će jačati povjerenje građana u pravni poredak utemeljen na vladavini prava. Optuženik je obvezan da na ime imovinskopravnog zahtjeva isplati oštećenom trgovačkom društvu 652.436,27 kuna.”