Na današnjoj sjednici sedma točka dnevnog reda je Prijedlog odluke o imenovanju Povjerenstva za izravnu dodjelu financijskih sredstava. Spomenuto povjerenstvo, kako stoji u obrazloženju, praktički će odlučivati kome se izravno dodjeljuju financijska sredstva do pet tisuća kuna bez javnog natječaja “za aktivnosti koje iz opravdanih razloga nisu mogle biti planirane u godišnjem planu udruge, a ukupan iznos tako dodijeljenih sredstava iznosi najviše pet posto svih sredstava planiranih u proračunu za financiranje svih programa i projekata udruga”.

Povjerenstvo, stoji u Odluci, se sastoji od stručnih službenika Upravnih odjela Grada Dubrovnika koji provode javne pozive sukladno ovoj Odluci.

Zanimljivo je kako se za predsjednicu ovog povjerenstva predlaže Ivana Brnin, zamjenica pročelnice UO za poslove gradonačelnika. Za članove povjerenstva predloženi su Ružica Marković, Ružica Savić, Romana Malohodžić te Pavo Jančić.