Marija i Dobrina Goravica iz grupe građana ‘Zajedno za Suđurađ’ u večerašnjoj ‘Točki gledišta’ pobliže su objasnile što im je sporno u prijedlogu Urbanističkog plana uređenja naselja Suđurađ na otoku Šipanu.

O ovoj problematici govorile su i dan prije na konferenciji za medije, a večeras su podrobnije iznijele što ih točno muči kod prijedloga UPU Suđurađ.

Dobrina Goravica poručuje kako s mještanima ništa nije bilo komunicirano.

– Mi vidimo da plan uopće nije izrađen prema našim potrebama, potrebama mještana, prema potrebama naselja i male uvale – kazala je.

Marija Goravica je poručila kako je plan komuniciran s Mjesnim odborom.

– Međutim za određene stvari, posebno za luku nautičkog turizma koja će utjecati na cijeli Suđurađ, na cijeli otok, smatramo da je tijekom same izrade trebalo na neki način pitati stanovništvo možda putem ispitivanja javnog mnijenja – kazala je Marija Goravica.

Sporna je najviše marina odnosno morska luka posebne namjene – luka nautičkog turizma. Predviđena su dva rješenja. U rješenju 1 predviđena je realizacija isključivo morske luke otvorene za javni promet, a u varijanti 2 realizacija morske luke otvorene za javni promet s benzinskom postajom. Marija Goravica ističe kako im je prihvatljivija varijanta 1.

Goravice su poručile kako zapravo u cijeloj priči nema nikakvih analiza kako će se konkretno postići održivi razvoj otoka. Ovim planom se to neće postići smatraju. Mišljenja su kako se ide prema apartmanizaciji i betonizaciji, a iako su iz Grada Dubrovnika demantirali proširenje građevinskog područja s osam na 20 hektara, Dobrina Goravica poručuje da je Grad u pravu, ali čisto administrativno.

– Mi smo zabrinuti metodologijom kojom se izrađuje UPU Suđurađ, kojim se nama nameće područje od dodatnih 16 hektara. Reći ću vam zašto. Zato što se ne smije stari dokument, utemeljen na starim istraživanjima, staroj metodologiji istraživanja kopirati i stavljati u novi dokument. Grad je morao naručiti i izraditi stratešku procjenu za utjecaj na okoliš. Kad bi izradili tu procjenu onda bi mi dobili odgovore na puno naših pitanja – kazala je Dobrina Goravica.

Marija Goravica je kazala kako se nadaju da će Grad Dubrovnik organizirati referendum, ukoliko do toga ne dođe oni će pokušati ispitati javno mnijenje putem peticije posebice za marinu nautičkog turizma Suđurđa.

Emisiju u cijelosti možete pogledati OVDJE.