O pristupnoj cesti za Nuncijatu govori se mjesecima. Posljednja najava iz gradske uprave bila je da će u rujnu poslati HIA-u, studiju procjene utjecaja na dobra Svjetske baštine, Ministarstvu kulture i medija, a potom i UNESCO-u na odobrenje. Bio bi to jedan od preduvjeta za početak gradnje ceste. Ovoga tjedna iz gradske uprave na naš upit odgovaraju kako je prije nekoliko dana Ministarstvo dalo suglasnost na konačni prijedlog UPU-a za branitelje na Nuncijati, a HIA kažu, još nije gotova.