Nastavljeno je suđenje za tragediju u HE Dubrovnik u Platu iz 2019. u kojoj su živote izgubili Ivica Zvrko. Davor Pozniak i Mato Maškarić. Danas je fokus na svjedočenju Frane Barbarića, donedavnog šefa Uprave HEP-a. Svjedočenje Božidara Benića je odgođeno.

Svjedok je na samom početku tražio da mu se pročita iskaz iz 2019. U tom iskazu kaže kako do imenovanja na čelo uprave nije imao doticaja s izdavanjem dozvola. HEP d.d. je nositelj prava imovine, stoji u iskazu iz 2019., a postupci revitalizacije traju više godina. Način rada, ovlasti prilikom investiranja sve doznaje nakon 1.1.2018., rekao je Barbarić u iskazu prije pet godina.  Rekao je tada i kako je dok je bio na čelu uprave dobio nekoliko projekata revitalizacije među kojima nije onaj iz HE Dubrovnik. Rekao je i da nije primao izvješća o obnovi te da je o tome saznao nakon tragedije, kao i o rezultatima interne kontrole. Unutar HEP-a postoji podjela poslova pa je praćenje investicija bilo pod ingerencijom Nikole Rukavine. Nije mu, stoji u iskazu, poznato tko je tražio izdavanje dozvola.

Vlatko Cibilić: Jeste li Vi u vrijeme mandata svjedočili proširenom sastanku o HE Dubrovnik?

Barbarić: Nisam bio nazočan proširenom kolegiju na kojem se raspravljalo o HE Dubrovnik.

Cibilić: Uloga člana uprave koji je određen za neko područje, koja je njegova odgovornost i aktivnost na tim kolegijima?

Barbarić: To su godišnji kolegiji prilikom donošenja plana investicije, to su prošireni kolegiji za pojedine grane. Na tim zajedničkim kolegijima, jednom ili dva puta godišnje se predloži plan rada za iduću godinu, član uprave ima sve ovlasti, niti jedna odluka se ne donosi bez suglasnosti tog člana..

Cibilić: Je li od vremena tragičnog događaja utvrđena stvarna ili oblici materijalne štete koji su nastali?

Barbarić: Ne znam.

Doris Košta (odvjetnica obitelji poginulih): Što Vam je u opisu radnog mjesta spadalo, koje poslove ste obavljali?

Barbarić: Bio sam u Sektoru pravnih poslova, voditelj normative, u moju domenu je spadalo statusno pravo koje se tiče pravnih osoba unutar HEP grupacije.

Košta: Koliko ste znali o projektu revitalizacije HE Dubrovnik?

Barbarić: Apsolutno ništa.

Košta: Predsjednik uprave – što vam je spadalo pod radno mjesto?

Barbarić: Zastupanje društva. Ja sam odgovorna osoba.

Košta: Jeste li Vi odgovorni što ste imali plaćen projekt koji nije realiziran?

Barbarić: Ne. Ako ste pažljivo slušali rekao sam da su za to odgovorne stručne službe i društva s ograničenom odgovornošću unutar HEP grupacije na koja bi se takav projekt odnosio.

Košta: Kako kontrolirate njihov rad?

Barbarić: Kroz stručne službe.

Košta: Jeste li potpisali zadnji podnesak? Predočit će Vam sud i jeste li suglasni sa sadržajem? To je podnesak vezan za istragu u kojem udovoljavate zahtjevu državnog odvjetništva.

Barbarić:  To je moj potpis. Ne sjećam se što sam potpisivao.

Košta: Molila bih da upozorite svjedoka.

Barbarić:  Nakon uvida u dokument nastavljeno je ispitivanje.

Košta: Jeste li bili upoznati s prijedlogom noveliranja programa zamjene opreme u HE Dubrovnik 2014.?

Barbarić:  Ne.

Košta: Jeste li za to bili nadležni jer tu stoji Uprava društva?

Barbarić:  Tad nisam bio u Upravi. Rekonstrukcija je završena u prosincu 2017.

Košta: Je li Vam poznato zašto se išlo na uporabnu dozvolu?

Barbarić:  Ne jer je taj dio procesa preuzela HEP proizvodnja. Njihova je dužnost bila da nakon tragedije naprave sanaciju objekta.

Košta: Jeste li obaviješteni da postoje problemi s ishođenjem dozvola i zašto se ne ide na građevinsku dozvolu?

Barbarić:  Ne znam.

Košta: Riječ je o investiciji od više milijuna kuna.

Barbarić:  Ja sam stupio na dužnost 1.1.2018.

Košta: Onda to znači da se ne brine o uklanjanju propusta u smislu stanja?

Barbarić:  Slučaj se dogodio nakon izvjesnog vremena.

Košta: Da, tijekom vašeg mandata. Što ste poduzeli?

Barbarić:  To je stvar tehničke struke.

Košta: Jeste li upoznati sa zatečenim stanjem dokumentacije i vezano uz održavanje HE Dubrovnik? Njene građevinske stabilnosti, nedostataka, činjenice da je trebala biti izdana građevinska dozvola?

Barbarić:  Ne znam za to.

Košta: Vodite li zapisnike o sastancima?

Barbarić:  Samo na sjednicama.

Košta: Tko su bili članovi uprave, jesu li bili isti do vaše smjene ili su se mijenjali? Od 1.1.2018.

Barbarić:  U prvom periodu 4 godine su bili Sprčić, Dujmić, Rukavina, Čosić, Šamić. (kasnije samo Šamić, ja i Sprčić)

Košta:Tko je bio predsjednik NO i koja je bila funkcija?

Barbarić:  Bio je Goran Granić.

Košta: Za što je ovlašten?

Barbarić: Ima točno u statutu, ne bih se zamarao s takvim podacima.

Košta: Smrt troje ljudi, vama smrt jednaka svima. Ne znate sadržaj interne revizije o stanju revitalizacije?

Barbarić: Ne.

Košta: Znate li dokad je bila HE van pogona?

Barbarić: Ne.

Košta: Do veljače 2020. Što je sadržavalo izvanredno održavanje?

Barbarić: Morao bih pogledati, na mogu se sjetiti.

Košta: Donedavno ste bili u Upravi. Što se radilo u vezi postupka izdavanja građevinske dozvole za HE Dubrovnik?

Barbarić: Peti put ponavljam, za to je zadužena HEP proizvodnja. Ne mogu sa sigurnošću reć. Ja kao predsjednik Uprave sam se više fokusirao na problem s koronom i opskrbu strujom cijele Hrvatske nego na taj dio za koji je zadužena proizvodnja.

Košta: Postoji li revizija koja nosi oznaku poslovne tajne? Proizlazi da zgrada komande ne odgovara

Barbarić: Ne znam ima li takva revizija u kjoj piše d aprostor komande na odgovara propisima.

Košta: Je li HEP d.d. vlasnik svih nekretnina? Jest. Tko može tražiti građevinsku dozvolu?

Barbarić: Može tražiti punomoć. U nekim posebnim slučajevima može i društvo samo zatražiti.

Košta: Znate li jeste li dali punomoć?

Barbarić: Mogu samo nagađati.

Košta: Tko  je nakon što je Rukavina smijenjen uzeo njegove ovlasti?

Barbarić: Nije smijenjen, imao je mandat 1.1.2022.

Košta: Koliko ako Vam je poznato godišnje se troši na održavanje hidroelektrana u Hrvatskoj?

Barbarić: Ne bih znao. Jer jedna dobra revitalizacija košta oko 500 milijuna kuna pa se podijeli na više godina.

Košta: Kolika su vam sredstva za sponzorstvo?

Sudac je prekinuo odvjetnicu i rekao da to nema veze sa spisom.

Hrvoje Tokić: U dopisu koji ste pročitali, je li vam poznato zašto su dva puta traženi zahtjevi za izdavanje dozvole za radove koji su se obavljali unutar pogona HE Dubrovnik?

Barbarić: Ne.

Hrvoje Tokić Što znate o izmjenama zakona o gradnji koje su omogućile ishođenje druge uporabne dozvole tj po drugom zakonu?

Barbarić: Ništa.

Joško Čeh (odvjetnik Mata Miškovića): U dopisu stoji da je sva imovina vlasništvo HEP d.d.? Financiranje investicija ide uz odobrenje d.d.? I onda kažete da se interno radi o HEP-u kao nositelju. Tko je trebao donijeti odluku o plaćanju investicije?

Barbarić: Ne znam o čemu me pitate.

Barbarić: Došlo je do tenzija između Čeha i Barbarića.

Čeh: Tko donosi odluku o obnovi HE?

Barbarić: Kad? Ako je prije 2018., ja ne znam.

Čeh: U spisima postoji ta odluka, donijela ju je HEP d.d. u veljači 2012. Tko treba snositi tu investiciju?

Barbarić: Ne znam.

Čeh: Tko je onda investitor?

Barbarić: Ne znam za 2012.

Čeh: Što se tiče elektrane, nakon nesreće, što su se, ako išta, od isprava pribavilo u međuvremenu? Nije bilo građevinske je li se pristupilo izradi glavnog projekta? Kakvo je pravno stanje HE danas?

Barbarić: Znam da je u funkciji i da proizvodi električnu energiju, pretpostavljam da ima dokumentaciju. Pretpostavljam da kolege iz proizvodnje ne bi išle u to,, u puštanje pogona u rad, bez dokumentacije.

Čeh: Je li to onda znači da i nakon ove nesreće do dana kad ste bili u Upravi i dalje nemate ingerencija u ništa što se tiče obnove i toga što se tiče nje? Sad govorim o 2018. tj. 2019. kad se dogodila tragedija.

Barbarić: Rekao sam da elektrana radi i da sam uvjeren tj da ne mogu sa sigurnošću tvrditi da elektrana ima papire da radi. Nisam iščitavao dokumentaciju. To što je moja obveza i mogućnost to je druga stvar. Kažem ono što znam

Čeh:  Imate li obveze to znati.

Barbarić: Ne.

Čedo Prodanović (odvjetnik Nikole Rukavine): Bili ste član uprave dd. i predsjednik skupštine HEP proizvodnje?

Barbarić: Da.

Prodanović: Upravo zbog te funkcije onda znate nešto o Proizvodnji. Tko je tu bila glavna osoba za zaštitu od požara?

Barbarić: Ne znam.

Prodanović: Znate li bez obzira na imena i s obzirom na ovu situaciju koja vam je poznata za HE Dubrovnik. Tko je prva osoba zadužena za zaštitu od požara?

Barbarić: Trebalo bi biti od temelja HEP-a onda se ide prema gore. Prvo osobe koje to rade u pogonu pa onda zaduženi za zaštitu unutar HEP proizvodnje.

Prodanović: Rekli ste da ste dali nalog da se izvrši uvid u HE Dubrovnik. Je li to bila Vaša odluka ili nekog kriznog štaba i zašto ste izdali taj nalog kad postoje službeni organi?

Barbarić:  HEP ima svoju internu kontrolu i čim se prijave ili se desi havarija u suprotnosti sa zakonom izlazi interna kontrola, to je uobičajen postupak. Imamo plan internih revizija, 30-ak godišnje.. imamo izvanredne revizije i to se može popeti na 50, 60 godišnje.

Prodanović: Osim ove interne kontrole, jeste li angažirali eksterne kontrole ili bilo kakva tijela, institucija, pojedince da utvrđuju činjenično stanje u Dubrovniku?

Barbarić: Ne koliko ja znam, ne mogu sa sigurnošću tvrditi. Činjenica je da se mjesecima nije moglo ulaziti u prostor.

Prodanović: Jeste li angažirali odvjetnički ured?

Barbarić: Ne znam.

Prodanović: Privatne detektive?

Barbarić: Ne znam.

Prodanović: Molio bih da uzmete i pročitate ugovor HEP-a sa odvjetničkim uredom za usluge pravnog savjetovanja te dopis tom uredu detektivske agencije DIA. Predlažem da se u ovom trenutku to pročita i pregleda kao dokaz na okolnost da je g. Barbarić angažirao i odvjetnički ured i privatnu detektivsku agenciju kako bi našao bilo kakve kriminalne činjenice kako bi kriminalizirao drugooptuženog.

Doris Košta priložila je i izvješće o internoj izvanrednoj reviziji iz svibnja 2019.

Rasprava je nakon pauze za uvrštenje dokaza nastavljena.

Prodanović: Molio bih da to prezentirate pa da vidimo hoće li se g. Barbarić sjetiti ičega.

Barbarić: Potpis je vjerojatno moj, ali jednostavno nemam saznanja o tome.

Prodanović: Ima li HEP svoju pravnu službu?

 Barbarić:Da.

Prodanović: Ako se ne sjećate ugovora, sjećate li da su vam detektivi dolazili u HEP?

Barbarić:Koliko ja znam nisu dolazili.

Prodanović: U kakvim ste odnosima bili prije havarije sa Rukavinom i Starmanom? Jeste li dolazili u sukobe?

Barbarić: Ne nešto što bi bilo značajnije. Sa g. Starmanom nisam imao većih kontakata. S Rukavinom sam znao pojesti ručak, kasnije se to prorijedilo. Mislim da je samo jedna odluke u 4 godine bila da se uprava nije usuglasila, u doba dok smo obojica bili članovi uprave.

Prodanović: Jeste li tražili ostavku od Starmana?

Barbarić: Jesam nakon havarije.

Prodanović: Zašto?

Barbarić: Jer je takva praksa kad se nešto dogodi da netko tko je na čelu toga, neke organizacije unutar HEP-a podnese ostavku.

Prodanović:  Vidimo sam nedavno da spominjete presumpciju nevinosti da se trebalo pričekati. Mislite da ovdje nije trebalo?

Barbarić: Da, vrijedilo je u početku ali nije odmah dobio otkaz.

Prodanović: Jeste li tražili od Čorića da smijeni Rukavinu?

Barbarić: Nisam.

Prodanović: Niste ga zvali pet puta?

Barbarić: Ne.

Prodanović: Jeste li vidjeli bilo koje izvješće, što ste s njima radili? Detektivske agencije.

Barbarić: Nisam vidio nikakve izvještaje.

Prodanović: Jesu li vam poznata imena odvjetnika s kojim je HEP sklopio ugovor za usluge pravnog savjetovanja, ured Katičić?

Barbarić: Ne.

Prodanović: Imamo informaciju da ste ih vi poslali u odvjetnički ured jer ste znali preko jedne osobe, da ste vi angažirali privatne detektive. Jeste li ih spojili s odvjetničkim uredom.

Barbarić: Moj decidirani odgovor je ne.

Prodanović: Nebitno je jesu li dolazili detektivi u HEP, ali je li vas nakon ovoga tražio netko od njih da podmirite dug?

Barbarić: Ne, ja nemam kontakata sa nikakvim privatnim detektivima.

Gordan Preglej (odvjetnik Željka Starmana): Koji je to dokument vezan za revitalizaciju iz prosinca 2017.?

Barbarić: Mislim da je to dokument koji je Starman poslao prema upravi. Čini mi se da postoji taj dokument.

Preglej: U trenutku nesreće ste bili predsjednik uprave. A tko je bio direktor pogona?

Barbarić: Ne znam.

Preglej: Znate li tko je nadređen direktoru pogona? S kime je u komunikaciji?

IBarbarić: sključivo HEP proizvodnja.

Preglej: Postoji li netko tko se zove direktor sektora?

Barbarić: Da.

Preglej:  Je li trebao s njime kontaktirati?

Barbarić: Pa HE DUbrovnik je specifična, sustav proizvodnje je složen, imamo tri proizvodna područja i HE Dubrovnik nije u tom području.

Preglej:  Dakle Vi koji ste bili predsjednik Uprave 6 godina ne znate tko je i je li odgovoran načelniku sektora direktor HE Dubrovnik?

Barbarić: Za mene je to predsjednik HEP Proizvodnja, a kako su oni organizirani to je uređeno po aktima. Postoji pravilnik o poslovanju.

Preglej: Jeste li kad ste tražili ostavku od Starmana tražili ostavku i od šefa sektora za hidroelektrane?

Barbarić: Ne.

Preglej: A od osobe koja je bila direktor pogona HE u kojoj se nesreća dogodila?

Barbarić: Ne sjećam se. Ne mogu ni tražiti ostavke direktora pogona i sektora jer oni spadaju pod Proizvodnju.

Preglej: Po kojem se primjeru traži odgovor tj ostavka direktora Proizvodnje?

Barbarić: Ne bih u detalje. Imamo primjena npr toplinarstvo.

Preglej: Možete li mi reći kad je zatraženo od predsjednika uprave direktoru da da ostavku jer se dogodio incident?

Barbarić: Ima, Toplinarstvo prije godinu i pol. To je moja poslovna odluka. Ja mogu govoriti samo za svoje.

Preglej: Rekli ste da ste tražili ostavku jer je to bilo normalno.

Barbarić: Normalno je u smislu da tražim ostavku, ne da ga smijenim, to je bila moja dobra volja. Ima prije toga primjera.

Preglej: Jeste došli na lice mjesta kad se nesreća dogodila?

Barbarić: Da.

Preglej: S nekim ili sami? Je li bio još netko iz HEP-a iz Zagreba?

Barbarić: Dolazili su tijekom večeri.

Preglej: Jesu li bili Starman i Rukavina?

Barbarić: Starman je bio, Rukavina kasnije ja mislim.

Preglej: Je li bio šef korporativne sigurnosti?

Barbarić: To je bio Miljenko Filipović, a je li bio tamo ne znam.

Preglej: Je li poznato ime Sinković?

Barbarić: Sjećam se, ali ne znam je i on tad bio tamo.

Preglej: Možete li se sjetiti je li netko ulazio u pogon bez obzira na to što je policija bila tu? (Jeste li nekoga angažirali i je li netko ulazio po Vašem odobrenju?)

Barbarić: Ne, to se ne radi. To je policija bila blokirala na 2,3 mjeseca.

Preglej: Sad nešto o mandatu. Je li vam netko nakon toga rekao da postoje pravni problemi oko nepostojanja građevinske dozvole u HE? Bilo tko od stručnih službi?

Barbarić: Tih prvih dana je bila velika kakofonija u prostoru. Vjerojatno jest netko. Kasnije su se stvari počele kristalizirati.

Preglej: Jeste li učinili išta da se dođe do dozvole?

Barbarić: Koliko znam Proizvodnja je pokrenula postupke ishođenja dokumentacije, čišćenja, popravaka itd. Mogu samo nagađati obzirom na protek vremena.

Preglej: Jeste li vi kao pravnik postavili pitanje s obzirom da se nema građevinsku da se s time krene?

Barbarić: Vjerojatno da.

Preglej: Dajete nalog, je li to na nekoj sjednici, tko pokreće taj postupak?

Barbarić: Formalno pokreće Proizvodnja i s tim prijedlogom ide prema Upravi. Pitate me za nešto, nemam sad saznanja je li pisano ili ne.

Preglej: Građevinske dozvole za što?

Barbarić: Dokumenata, ne nužno građevinske dozvole.

Preglej:  Rekli ste da ste naložili da se krene u ishođenje građevinske dozvole. Za što?

Barbarić: Ne sjećam se, znam samo da su mi rekli da fale neki papiri i rekao sam im da ishoduju dokumentaciju potrebnu za rad hidroelektrane.

Preglej:  Dali ste i za što to tražili?

Barbarić: Općenito. Nakon proteka vremena od pet godina ne sjećam se kojom sam se formulacijom služio.

Odvjetnik je inzistirao da u zapisnik uđe kako svjedok svjedok nije znao za što se izdaje građevinska dozvola.

Preglej: Znate li do koliko novaca potpisuje direktor pogona?

Barbarić:  Ne znam.

Preglej: Može li potpisati direktor pogona ugovor ukoliko prelazi njegov imovinski cenzus?

Barbarić: Ja mislim da ako ima punomoć do nekog iznosa da do toga može.

Preglej: Znate li HEP ugovore koji se potpisuju, kako idu? Direktor pogona?

Barbarić: Ja dajem direktorima društava i onda on spušta dalje prema pogonima.

Preglej: Može li on bez vaše punomoći to učiniti?

Barbarić: On ima generalnu punomoć i to može napraviti.

Preglej: Ako bi potpisao ugovor preko cenzusa, kako to ide?

Barbarić: Ja iskreno nisam imao informaciju da je netko to napravio.

Preglej: A kako bi postupili?

Barbarić: Ne bi to prošlo samo toga, završilo bi na sudu, išla bi kaznena prijava.

Određena je pauza nakon koje je nastavljeno ispitivanje svjedoka. 

Janjko Grlić (odvjetnik Ivice Nujića): Čuli smo o internoj reviziji. Sektor za internu reviziju pod čijom je ingerencojom?

Barbarić: To je samostalni sektor, ali postoji podjela.

Grlić: Tko određuje zadatak?

Barbarić: Određuje direktor društva, predsjednik uprave ili tko je nadležan za to.

Grlić: Daje li se to u pisanoj formi?

Barbarić: Zadatak da.

Grlić: To istraživanje, revizija je samostalna?

Barbarić: Točno.

Pitanja postavljaju optuženici. 

Mato Mišković (prvooptuženi): Rekli ste da je obnova završena do 2017. do konca. Sjećate li se da je po ugovoru tj. financijskom planu za 2017./2018. po kojem se radilo?

Barbarić: Ne jer je to donijela prethodna uprava, na to nisam mogao utjecati. Ja sam radio samo sa generalnim planom, nisam se upoznao s pojedinostima tog plana.

Mišković: Htio bih da se pojasni. Ako je rađeno po ugovoru koji je potpisan 2018. radovi na rekonstrukciji svih cijevnih instalacija, može i se tvrditi da je obnova završena?

Barbarić: Ako sam dobro čuo, spomenuli ste ugovore u 2017. i 2018. Ja mogu samo reći što sam rekao prije: da mislim da postoji jedan dokument prema kojemu je revitalizacija (informirana Uprava) da je to gotovo.

Nikola Rukavina (drugooptuženik): Jeste li u postupku natječaja dali predsjedniku uprave HEP d.d. dali meni kao članu uprave životopis jednog kandidata koji se trebao javiti na natječaj za direktora pogona nakon odlaska Miletića pa da taj životopis proslijedim Starmanu kao direktoru HEP proizvodnje d.o.o. a nakon čega taj kandidat nije odgovorio na niti jedno pitanje točno prilikom izbora za direktora pogona je smijenio g. Starmana s mjesta direktora proizvodnje.

Barbarić: To nije točno.

Rukavina: Zašto ste ga onda smijenili? Starmana?

Barbarić: To je moja poslovna odluka kao predsjednika skupštine u HEP Proizvodnji d.o.o.

Rukavina: Da li ste nakon toga smijenili Stanka Sakomara s mjesta direktora sektora za HE jer je bio u komisiji za mjesto direktora pogona HE Dubrovnik protivno pravilniku jer niste imali suglasnosti?

Barbarić: Ne sjećam se toga.

Rukavina: Je li nakon tragedije za vrijeme mog mandata kao predsjednika uprave i predsjednika skupštine HEP Proizvodnje ishođena građevinska i uporabna dozvola za puštanje u pogon HE Dubrovnik?

Barbarić: Ne sjećam se, ali znam da smo zahtjevali da bude dokumentacija uredna.

Rukavina: Jeste li nekoga netko kontaktirali vezano za dozvolu?

Barbarić: Ne.

Rukavina: Znate li da bi agregati HE Dubrovnik proizvodili veću energija?

Barbarić: Ne znam.

Rukavina: Da li ste nakon tragediju u Dubrovniku gdje ste tražili ostavku direktora Proizvodnje obzirom na smrtne posljedice tražili ostavku direktora sektora i u drugim takvim događajima?

Barbarić:  Koliko ja znam u Prozvodnji ne, ali u Distribuciji mislim da je bio jedan. Nisam tražio ostavke.

Željko Starman (trećeoptuženi): Rekli ste da ste tražili ostavku jer je to uobičajeno kad se dogode tragedije. Očito je to bilo samo u mom slučaju, a u drugima ne.

Barbarić: Vi ste sigurno dobro proučili svoj ugovor. Mogu vas smijeniti u bilo kojem trenutku. Po ugovoru o radu koji imate, bilo koji direktor unutar HEP sustava može ga predsjednik Uprave smijeniti bez obrazloženja.

Starman: Tvrdite da je krajem 2017 završena revitalizacija. Trebali ste u svibnju 2019. poslati sve o tome što MUP-u a to ima. U dokumentu koji ste imali stoji da je završena revitalizacija 2016. Zašto to niste priložili tom spisu?

Barbarić: Nisam ulazio u detalje što piše u tom dokumentu. Nisam ja to prikupljao.

Starman: U vezi ostalih smrtnih slučajeva, da li ste nakon tog događaja tražili da se provede izvanredna interna revizija tih društava?

Barbarić: Vjerujem da da. Ne mogu tvrditi, ali pretpostavka je da sam tražio kako za sve pa tako i za to. Ne znam kad su ti slučajevi bili.

Starman. Konstatirali smo da ste bili na licu mjesta 10. i 11. siječnja. Ostajete lli i dalje pri tome da nisu angažirane vanjske osobe od strane vašeg sektora za korporativnu sigurnost?

Barbarić: Nemam saznanja o tome.

Nakon što mu je predočen dio iskaza sjedoka Iva Miletića u kojem je isti naveo da je on bio zadužen za izdavanje dozvola ulaska u unutrašnjost pogona neposredno nakon same tragedije te da su do njega došli ljudi iz korporativne sigurnosti te mu predočili nalog od njega kao predsjednika Uprave da ljudima iz korporativne sigurnosti izda dozvolu kojom bi im bio omogućen ulaz u unutrašnjost strojarnice bez da su mu predočili bilo kakvo dopuštenje od strane policije, svjedok navodi da nema saznanja te da je ulaz bio blokiran 2 do 3 mjeseca.

Starman: Ja bih molio da mi pojasni svjedok izjavu da je moja presumpcija nevinosti trajala na početku.

Barbarić: Za mene dok se neke činjenice neutvrde svatko je nevin ali ako se dogodi nešto, onda mijenjam mišljenje i stav.

Starman: Znači li to da za mene više ne vrijedi?

Sudac je opomenuo optuženika.

Starman: Zašto niste poštivali odluku koju ste sami potpisali u siječnju nakon tragedije da se zbog možebitnh pravni stvari može angažirati branitelj. Za mene to više nije vrijedilo. O trošku HEP-a.

Barbarić: Obzirom da je Starman tad bio zaposlenik HEP Proizvodnje, vjerujem da je dobio adekvatan odgovor.

Starman: Jesam li ja kao direktor Proizvodnje dio te pravne osobe ili privatna osoba?

Barbarić: Ne znam kakvo je to pitanje.  Bili ste zaposlenik.

Doris Košta: Miljenko Fiipović nakon što je bio s Vama, je li Vam što rekao, podnio kakvo izvješće?

Barbarić: Nakon tragedije je sačinjeno dosta izvještaja i ne mogu se sjetiti tko je sačinio sve te izvještaje. Ne sjećam se ni sadržaja.

Košta: Rekli ste maloprije da se takvo nešto dogodilo poslao bih reviziju pa bih postupio. Ovdje ste dobili izv. reviziju i kako ste iza toga postupali?

Barbarić: Ja sad ne znam, ali jedna od reakcija je bila smjena direktora.

Košta: S obzirom da smo tijekom revizije imali projekt po kojem se nije postupalo, da je Ministarstvo reklo da treba građevinska dozvola, nakon događaja jeste li išli utvrditi zašto se nije postupalo po glavnom projektu? (Odnosi se na projekt rekonstrukcije od šest milijuna kuna)

Barbarić: Što je to tih šest milijuna? I kada?

Košta: Kad me pitate kada, jeste li potpisali kakav dokument o primopredaji?

Barbarić: Ne sjećam se tog ugovora od šest milijuna kuna.

Košta: Vi to imate u reviziji koja vam je dostupna, koju ste naložili. Vi ste s time upoznati, da ste imali projekt prema kojemu se nije radilo. Što ste u tom smislu poduzeli?

Barbarić; Nisam imao nikakva saznanja.

Košta: Jeste li kod primopredaje radili zapisnik?

Barbarić; Ne sjećam se.

Košta: Jeste li sa sadašnjim to napravili?

Barbarić: Ne sjećam se.

Košta: Imam primjedbu na nepoštivanje suda ovim odgovorom. Možda ima zdravstvene probleme.

Barbarić: Ne prihvaćam ovo vrijeđanje, možda Vi imate zdravstvene probleme!

Košta: Jeste li potpisali zapisnik?

Sudac je istaknuo kako je svjedok rekao kako se ne sjeća. Lučić je rekao kako će na temelju primjedbi valorizirati iskaz.

Košta je kasnije iznijela primjedbu jer je svjedok, prema njenom mišljenju, pokazao nesavjesno izvršavanje radnih obveza glede neobavljanja radnji na koje je bio ovlašten kao predsjednik uprave.

Čeh je također uložio primjedbu jer smatra da je opetovano i namjerno pogrešno iskazivao o djelovanju HEP-a u odnosu na traženje građevinske dozvole i to konkretno na način da je iskazivao suprotno zakonu. Svjedok je bio i proturječan, istaknuo je Čeh.

Prodanović je stavio prigovor na istinitost cijelog iskaza. To temelji na njegovom potpisu sa odvjetničkim uredom i detektivom. Kroz čitav iskaz je namjerno uskraćivao odgovore nastojeći nas uvjeriti da de facto nema nikakva relevantna saznanja o ovom izuzetnom događaju sa stravičnim posljedicama tako da je svjedočio kao da je radio na porti HEP-a, a ne da je rukovodio jednom od najmoćnijih firmi RH. To je radio kako bi kriminalizirao drugo i trećeoptuženika.

Zamjenik ŽDO Dubrovnik Vlatko Cibilić radi koncentracije postupka želi predložiti nove dokaze. Ispitati Josipa Gabelu i Stipe Crnjaka obzirom da na njih ukazuju pojedini drugi svjedoci. Postoje indicije da imaju saznanja vezano za izdavanje dozvola za radove revitalizacije. Dodatni svjedoci: Ivan i Mladen Drnassi i Daidžić. Usto i pribavljanje dokumentacije i mailova. Cibilić traži i da se ispitaju Davor Petranović, Miroslav Šander i Goran Radmilo.

Doris Košta predložila je svjedočenje Miljenko Filipović koji je u vrijeme tragičnog događaja obavljao dužnost šefa korporativne sigurnosti te da se od korporativne sigurnosti HEP-a d.d. pribavi dokumentacija.

Čeh se složio da se pozovu i ispitaju Crnjak i Gabela jer je to i vlastiti prijedlog obrane.

Prodanović je odluku prepustio sudu, kao i Preglej.

Grlić je rekao kako je i on suglasan s dijelom prijedloga, no dodao kako je nisu potrebni Drnassi i Daidžić koje drži nevažnima.