Danas je na sudu u Dubrovniku nastavljeno suđenje za tragediju u HE Dubrovnik u Platu u kojoj su izgubljena tri mlada života. Očekuje se svjedočenje Iva Miletića koji je u doba tragedije bio šef postrojenja, ali i Frane Barbarića, donedavnog šefa uprave HEP-a. Suđenje će trajati do petka, 26. siječnja.

Na samom početku ročišta sudac je ponovio kako će se udovoljiti zahtjevu odvjetnice Doris Košte te da će se ponoviti očevid na licu mjesta nesreće.

U sudnicu je ušao Ivo Miletić.

Pristao je da mu se prvo pročita već dani iskaz nakon čega će uslijediti svjedočenje.

Iz iskaza: “Miletić je u doba tragedije, 2019. bio direktor pogona hidroelektrane. U to doba bilo je vrijeme revitalizacije pa je tražio mišjenje ministarstva je li potrebno ishoditi dozvole za radove. Odgovor je bio da za ovaj oblik radova lokacijska dozvola nije potrebna, ali građevinska jest. To mišljenje sam proslijedio voditelju tima za revitalizaciju HE. Ne mogu se sjetiti jesam li to još nekome ili samoj upravi d.o.o. Mišljenje inženjera tadašnjeg tima za revitalizaciju bilo je da se ovim radovima ne mijenjaju gabariti. Ne želim razmišljati čija je ideja da se ide u radova bez da se ishodovala dozvola. Nije mi poznato je li ishođena građevinska dozvola. Sama izrada projekta rekonstrukcije imala je dvije svrhe. Jednu da se skupe svi podaci ranijih izvođača da bi se ubuduće to imalo na jednom mjestu, a druga za eventualnu potrebu ishođenja građevinske dozvole. Radilo se na generatorima da se pojača snaga struje i protok vode. (…) Ne mogu se re recidirano svega sjetiti s obzirom na protok vremena. Glavni projekt je izrađen tijekom 2016. i povjerenstvo je bilo to koje je trebalo potvrditi usklađenost rada projektanata i naručitelja. To povjerenstvo je imalo dvije interne revizije, imali su primjedbe i po tome postupali. Nije mi poznato što je bilo dalje s tim glavnim projektom i je li bilo potrebe za tim. Ne mogu se određeno izjasniti je li taj projekt korišten za izvođenje radova. (…) Govorilo se (Stipe Crnjak) da je potrebno ishoditi uporabnu dozvolu. I svom djelokrugu nisam imao ovlaštenja ugovaranja radova. Nisam sudjelovao na sastancima o izvođenju pojedinih radova osim na kraju godine kad se govorilo o financijama i inzistirao sam na čuvanju sredstava za studiju utjecaja na okoliš ukoliko bude bila potrebna. Nije mi poznato je li nakon mog mišljenja 2011. itko tražio mišljenje je li građevinska dozvola potrebna ili ne. (…) Naložio sam otklanjanje uočenih nedostataka i za to zadužio pojedince. Nisam primijetio otpor. Spomenuo sam Tea Sekonda i Iva Lisu. Sekondo je trebao biti spona direktora i tehničke službe. Ne mogu se sjetiti koja je bila njegova uloga tijekom revitalizacije HE.”

Miletić je rekao kako ostaje kod svog iskaza te je dodao kako do obnove 2007. nije došlo zbog recesije pa je nakon poništenja te odluke i nove 2011. formiran tim za obnovu. “Tim koji je imao osim poimeničnih ljudi i zaduženja koja se tiču cjelokupne obnove. Na čelu tima bio je pok. Vinko Bašić koji je u tom vrijeme bio direktor pogona i Mišković koji mu je bio zamjenik i još ih je bilo iz stručnih službi s time da se taj popis mogao proširivati po potrebama s ljudima koji su imali iskustva što se kasnije i dogodilo pa je taj tim doživio dvije dopune. Prva je bila 2012. ili 2013. kad je Vinko Bašić napustio to mjesto, a nasllijedio ga je Mato Mišković. Godinu dana kasnije Mišković je to napustio, a na njegovo je mjesto došao Davor Bojić”, rekao je Miletić.

“Predmetnom odlukom o revitalizaciji bili su predviđeni i propisani svi aspekti koji su trebali biti obavljeni u svrhu revitalizacije kao i sva zaduženja članova tima za revitalizaciju. Ističem to da sam ja kao i stručne službe u HE Dubrovnik bio zadužen kao tehnička potpora članovima tima tj. mi smo im stajali u potpunosti na raspolaganju kako bi se postupak revitalizacije mogao dovršiti”, dodao je Miletić. “Voditelj tima za revitalizaciju je imao obvezu da jednom mjesečno izvještava direktora HEP proizvodnje o onome što je taj tim napravio te je njemu bio izravno i odgovoran.”

Zamjenik županijske državne odvjetnice Vlatko Cibilić: Kakav je bio odnos između tima za revitalizaciju, voditelja tima i direktora pogona?

Miletić: Pomagali jedni drugima. Bilo je bitno da izvještava, a da ne poremeti rad agregata.

Cibilić: Projekt koji je privržen uz traženje mišljenja od ministarstva i projekt koji je izrađen nakon toga, jeste li imali na uvid u ovaj drugi?

Miletić: Postojao je investicijski program 2007. i onda kad su se nakon 4 godine stekli uvjeti da organizira, zahtjevao je promjene. Uglavnom se to ticalo financija, ostalo je ostalo jednako jer je izgrađena u međuvremenu trafostanica u Platu i do nje je trebalo dovesti kabele. Taj dio plus poskupljenja na tržištu značajno je povećalo investiciju. Samo se u financijskom dijelu to povećalo.

Cibilić: Jeste li upoznati Miškovića o promjenama?

Miletić: Izvjestio sam voditelja tima, pretpostavljam da je on to proslijedio svima. ne sjećam se jesam li baš Miškoviću to rekao.

Cibilić: Smjena na mjestu direktora pogona nastupila je 2012. Jeste li trebali o tome obavijestiti Miškovića?

Miletić: Pisali smo primopredaju inače, taj dokument je bio dostupan Miškoviću, bio mu je na stolu.

Cibilić: Je li vam poznat dokument iz srpnja 2014. o novelaciji obnove HE i zamjene opreme?

Miletić: Nije mi poznata, ali je odluka dopuštala donošenje nove novelacije. Nisam imao ovlaštenja.

Na upit odvjetnika zašto je imenovan u komisiju koja je provodila posao javne nabave za izradu projekta, Miletić navodi da ne zna na osnovu čega je imenovan u komisiju. Osim njega tu su bili i još neki članovi tima za revitalizaciju. On osobno nije bio uključen u radove obnove i zamjene nego je samo pripremao dokumentaciju te je sudjelovao u pregovorima s predstavnicima HE iz Republike Srpske te pretpostavlja da je to razlog njegovog imenovanja u tu komisiju za javnu nabavu. Bio je član za izbor najboljeg ponuditelja. Izabran je za realizaciju tog ugovora međutim nikad nije bio imenovan za predlagatelja.

Cibilić: Koja je to dokumentacija za pripremu javne nabave?

Miletić: Ono o čemu smo tad razmišljali jest da se objedine sve knjige da se iz jedne knjige mogu popratiti ostale jer svaki voditelj ima svoju. Iza toga se kad se to već radilo i htjelo imati izvedbeni projekt da je možda dobro promisliti kad već nema dozvolu …   Svi ti projekti su trebali biti objedinjeni.

Cibilić: Jeste li Vi to objedinjavali?

Miletić: Ne.

Cibilić: Znate li koliko se ponuditelja javilo?

Miletić: Mislim da je bio samo jedan.

Cibilić: Rekli ste da ste bili u povjerenstvu za ocjenu. Koji su bili prilozi te ponude, je li bio troškovnik, što je bilo uz ponudu da odlučite je li odgovara?

Miletić: Bili su pokazatelji financijski, rokovi.

Cibilić: Tko je dao projektni zadaak?

Miletić:  Tim za revitalizaciju.

Cibilić: U toj ponudi je li bilo podjela po strukama? U troškovniku.

Miletić: Svaka firma je ponudila svoje učešće, postojale su neke cjeline i dali su iznos.

Cibilić: Je li troškovnik imao arhitektonsko -građevinski projekt za obnovu strojarnice?

Miletić: Po mom sjećanju to nije postojalo.

Cibilić: Je li bio elaborat zaštite od požara?

Miletić: Jest četiri su bila i bile su mape, nazivale su se knjigama prije toga, bilo ih je 17.

Cibilić: Jeste li ih fizički pregledavali?

Miletić: Ne, moj posao je bio samo spona, korespondencija između izrađivača i ljudi koji su bili zaduženi za određene dijelove, da se popravi što je nedostajalo. Brojni su sastanci bili održani među ljudima koji su billi zaduženi za dijelove projekta, ja sam ih sazivao.

Cibilić: S kime ste od izvođača komunicirali?

Miletić: Sa stručnom osobom. Dvojica su bila, u startu je bio g. Orlović ja mislim.

Cibilić: Jeste li upoznati s projektom tvrtke Apsida d.o.o.?

Miletić: Nažalost tek kasnije iza tragedije, u to doba nisam imao saznanja nikakva.

Cibilić: Jeste li imali priliku uspoređivati mapu i knjigu iz glavnog projekta i projekta Apsida d.o.o.?

Miletić: Nisam jer nisam ni znao za postojanje te mape.

Zamjenik županijske državne odvjetnice pitao je Miletića kad je njegov posao završio u postupku izrade glavnog projekta na što je Miletić rekao kako je to bilo 2016. kad je završena situacija kad su plaćeni izvođači radova. Na pitanje je li unutar pogona govorio o potrebi ishođenja građevinske dozvole s Anom Bender Miletić je rekao kako se nakon odgovora Ministarstva iz 2012. počelo pričati o građevinskoj dozvoli, no ne sjeća je li o tome razgovarao s Anom Bender ili s nekim drugim. Pitao ga je zamjenik županijske državne odvjetnice i sjeća li se riječi kako HE ima poseban status te da ne treba ishoditi građevinsku dozvolu, a Miletić je rekao da ne zna i pita se koji je to status zbog kojega im ne bi trebala građevinska dozvola. Cibilić je pitao kad se dogodila tvrdnja da dio koji se odnosi na građevinske radove može zamijeniti građevinsku dozvolu. Miletić je rekao kako mu je to rekao Crnjak i da je g. gabela organizirao sastanak u Ministarstvu graditeljstva i da su dobili odgovor o tome da je potrebno ishođenje građevinske dozvole. Na tom sastanku su komentirali i zašto se ide u projekt revitalizacije, govorili su o istrošenosti pogona. Ideja o ishođenju uporabne dozvole je iznesena u vrijeme izrade glavnog projekta. U Ministarsvu graditeljstva nismo dobili nikakvu obvezujuću odluku o tome da je potrebno ishođenje građevinske dozvole već smo dobili samo njihovo mišljenje tj. preporuku.

Cibilić: Je li Vaš zadatak bio u vezi ovjere glavnog projekta?

Miletić: Nisam dobio zadatak da provodim ovjere glavnog projekta kod javnopravnih tijela zaduženih za nadzor glavnog projekta, ali smo Mišković i ja napravili određene korake da dobijemo odobrenja od javnopravnih tijela. Mišković je uputio dopis Ministarstvu da dobije popis tijela kojima bi se dostavio glavni projekt na reviziju. Iza toga sam se potrudio dobiti za svaku od tih ustanova potpis tako da smo ih pitali tj. trebali smo pa nismo ih pitali hoćemo li im poslati konkretan materijal sa mapama i elaboratima na DVD-u. To je stajalo, koliko znam nije krenulo.

Doris Košta: Kome ste dali taj nalog da projektanti odgovore kome ćete to uputiti, koga ste za to zadužili?

Miletić: Nisam nikoga, to mi nije bilo u ingerenciji. Ne znam je li dopis pošao prema javnopravnim tijelima.

Košta: Znače li vam što imena Davor Petranović, Miroslav Šander i Goran Radmilo?

Miletić: Mislim da su iz projektnog biroa Split. Mislim da je Petranović od negdje drugo. Kontaktirao sam sa svima koji su sudjelovali u izradi projekta.

Košta: Kad je posljednji put glavni projekt revidiran?

Miletić: U dva navrata, sredinom 2015. kad je Mišković imenovao povjerenstvo, ljude od struke koji su to trebali revidirati, ljudi iz pogona. Najviše ih je bilo stručnjaka iz HEP proizvodnje iz investicijskog dijela, oni su i odradili najviše posla u reviziji. Primjedbe koje smo pokupili od ljudi iz pogona proslijedili smo izrađivačima na doradu tj. objašnjenje. Druga revizija je bila pola godine kasnije od istog sastava ljudi.

Košta: Piše da je izvjestitelj u elaboratu o protupožarnim mjerama bio Ivo Lise.

Miletić: Svi koji su bili zaduženi za pojedini dio projekta trebali su reći svoje mišljenje. Znam da je Lise imao nekoliko primjedbi. Bio je zadužen za mapu 2.

Košta: Jeste li bili upoznati s krovnom konstrukcijom?

Miletić: Nitko nije ni spomenuo da će se to raditi. Čak ni u mapama nisu spominjani radovi na stropnim oblogama.

Svjedok je rekao i kako nije pročitao ni analizirao elaborat zaštite od požara pa se ne može ni izjašnjavati o njegovom sadržaju. Za analizu tog elaborata je bio zadužen Ivo Lise.

Košta: Je li sastancima nazočio Pero Miletić?

Miletić: Bio je član povjerenstva s kolegom iz odjela za investicije Sučićem, bili su zaduženi za građevinski dio projekta.

Košta: Tko ga je ovlastio da kontaktira s Apsidom?

Miletić: Ja za to nisam bio zadužen niti sam znao za postojanje tog projekta.

Košta: Postoji li razlog iz kojeg od prosinca 2015. ne kontaktirate nikoga tko je izradio glavni projekt?

Miletić: Nisam dobio zaduženje.

Košta: Kako to dobiva Miljak? Tko je dao nalog da se ide prema Apsidi?

Miletić: Ne znam. Ja nisam nikome davao nalog da komunicira s Apsidom.

Košta: Jeste li komunicirali sa sinom Perom kod kuće o tome?

Miletić: Doma o tome ne razgovaramo zbog privatne situacije.

Košta: Tko je davao naloge za plaćanje Apsidi?

Miletić: Nisam bio upućen, to je bilo vrijeme kad nisam bio na funkciji direktora nego na drugom mjestu.

Košta: U iskazu svjedokinje Ane Bender, ona je 7.2.2023. rekla: Zadnji put mi je Miletić rekao da dozvola za planirane radove nije potrebna. Imali ste izrađen glavni projekt. Maloprije ste rekli da ste trebali slati pisma pa ne znate jesu li išla. Temeljem čega ste joj rekli da za planirane radove za koje ste imali glavni projekt sad ste zaključili da građevinska dozvola nije potrebna?

Miletić: Ja tvrdim da to nikad nisam izjavio.

Košta: Zašto su vam trebale uporabne dozvole?

Miletić: Ja to nisam tražio, netko je drugi to tražio i koiko znam dobio.

Košta: Je li netko mislio na taj način legalizirati izvršene radove da pribjegne ishođenju ostalih dozvola? Izvršavali su se radovi, građevinska nije išla i trebalo je legalizirati izvedene radove. je li to bila ideja da se napravi preko upisa uporabne dozvole?

Joško Čeh rekao je kako je to iznošenje mišljenja i sugeriranje.

Miletić je rekao kako o tome nitko na sastancima nije pričao ni predlagao.

Hrvoje Tokić (odvjetnik obitelji i oštećenika) pitao je je li i dalje trebalo ishoditi građevinsku dozvolu.

Miletić je iznio stav kako nije bilo razloga da se ne ishoduje građevinska dozvola.

Tokić: Koja je sudbina tog projekta?

Miletić: Projekt je arhiviran i tamo se nalazio kad sam ja otišao u mirovinu. Što je sad s njim i gdje je…

Tokić: Jesu li dijelovi tog projekta korišteni za druge javne nabave?

Miletić: Koliko ja znam u mom mandatu nije.

Tokić: Govorili ste o sastanku u ministarstvu kad je rečeno da trebate građevinsku dozvolu. Koga ste o ishodu tog sastanka obavijestili?

Miletić: O tome sam obavijestio voditelja tima i pretpostavljam da je Gabela o istom obavijestio i direktora HEP proizvodnje koji je bio nadležan.

Tokić: A Mišković?

Miletić: Tad je bio zamjenik voditelja tima pa mislim da je znao o tome.

Tokić:  Tko je donio odluku o ishođenju uporabne dozvole?

Miletić: Nije mi poznato. Znam da se čekalo mišljenje jedne osobe vezano za elaborat o zaštiti od požara. Ta osoba nije bila zaposlena u nadlećnom javnopravnom tijelu.

Tokić: Teo Sekondo. Dok ste bili direktor, on je bio voditelj projekta, što je radio?

Miletić: On je imao dosta obveza, ja sam ga zatekao kao desnu ruku direktora, involviran je bio u sve što bi se događalo, od vođenja smjene, restorana, prehrane… Koliko znam davao je naputke svako jutro ljudima iz tehničke službe. Bio je osoba koja se razumjela u sve poslove pogona. I zato kad sam prvi put bio u kontaktu s ljudima iz HEP-a, predlagao sam da se Tea stavi na mjesto tehničkog direktora. Nije se to dogodilo jer je Teo kao voditelj projekta imao veći koeficijent pa bi mu to bila kazna. Po svemu što je tamo činio zaslužio je to mjesto.

Tokić: Je li obavljao dućnosti mjesta tehničkog direktora?

Miletić: Formalno jest. Toj je ulozi najviše sličilo.

Tokić: Je li donosio kakve odluke, je li što sugerirao što se tiče pogona u Platu? Je li imao takvu slobodu?

Miletić: Kontaktirali smo o svemu što je bilo važno za pogon.

Tokić: On je bio više upoznat s manjkavostima?

Miletić: On je to dugo radio i po mom sudu je to dobro radio i zato sam ga htio unaprijediti. On je bio u svim segmentima pogona. Njegov ured je bio u Platu.

Tokić: Je li Teo Sekondo sudjelovao u postupku revitalizacije?

Miletić: Nije bio član tima za revitalizaciju, a ne znam je li bio uključen u neke poslove vezane za revizalizaciju.

Joško Čeh (branitelj prvooptuženog Mata Miškovića): Molim uvid u spis – kad je Vinko Bašić bio voditelj tima. A što je on bio u tom trenutku i s kojom je osnovom bio voditelj tima?

Miletić: Bio je zadužen za poslove vezane za obnovu tj. revitalizaciju. Ne znam tko je potpisao to rješenje da on bude zadužen za pripremu i nastavak radova na revitalizaciji, ali morao je biti direktor sektora ili proizvodnje.

Čeh: Niste spomenuli koje je tijelo 2011. donijelo odluku o obnovi?

Miletić: To je donijela uprava HEP-a.

Čeh: Jeste li upoznati s detaljima te odluke točnije onog dijela dozvola da ili dozvola ne?

Miletić: Nije se spominjala dozvola.

Čeh: Postoji li dio koji se tiče investicijskog dijela tj. remonta agregata u toj odluci? Imam odluku iz studenog 2010., sadrži kapitalni remont agregata. Je li Vam to što poznato?

Miletić: U odluci Uprave ne postoji takva formulacija. Kapitalni remont se radi svakih deset godina u pogonu i to je po opsegu slično poslovima revitalizacije.

Čeh: Imam projekt iz studenog 2010.

Miletić: Uprava je nešto drugo, ne mogu se sjetiti. Uprava je donijela odluku da se ide u projekt i zadužila HEP proizvodnju da je provede.

Čeh: Je li se kod kapitalnog remonta traži građevinska dozvola?

Miletić: Koliko ja znam nikad se to ne traži.

Čeh: Jeste li nakon odluke HEP-a, a prije nego što ste tražili mišljenje od Ministarstva, od onoga koji je donio odluku kako tu odluku provesti, sa ili bez dozvole?

Miletić: Obnova koja je u drugom krugu odobrena, njoj je prethodila jedna koja je donesena i trebalo je dosta napraviti do toga. Nisam tražio pojašnjenje Uprave treba li građevinska dozvola ili ne, to je bio zadatak tima.

Čeh: Kad ste dobili mišljenje, i dalje ste direktor pogona. Jeste li trebali tražiti građevinsku dozvolu?

Miletić: Mislim da ne. To je pitanje za onoga tko je nadležan meni. Nije mi to nitko rekao, takvog sam stajališta i zato nisam podnosio zahtjev. Nakon donošenja odluke Uprava HEP-a je dala nalog HEP proizvodnju čime ju je zadužila za provođenje odluke o izvođenju radova revitalizacije pogona. Nakon toga je Proizvodnja formirala tim koji je trebao provesti projekt revitalizacije. Ja nakon što sam zaprimio mišljenje ministarstva graditeljstva o potrebi ishođenja građevinske dozvole kao direktor pogona nisam pokrenuo postupak ishođenja građevinske dozvole jer kao direktor pogona sam smatrao da je za to zadužen netko iznad mene.

Čeh: Jeste li mislili da ćete zaustaviti radove jer nije bilo građevinske dozvole?

Miletić: Postojala je mogućnost da se to dogodi.

Čeh: Jeste li kao direktor pogona smatrali da se trebaju zaustaviti radovi na proizvodnji struje?

Miletić: Nisam smatrao kao direktor pogona nakon zaprimanja mišljenja ministarstva o potrebi ishođenja građevinske dozvole da treba zaustaviti radove. Čak smo na sastanku u ministarstvu dobili sugestiju od gospođe u uredu koja izdaje dozvole da provedemo radove obnove i održavanja jer dotad još nisu bili započeli pa se nisu mogli ni zaustaviti, alli u formi kapitalnog remonta pa da paralelno s time radimo na ishođenju građevinske dozvole pa da u tu svrhu imenujemo koordinatore – inženjera gradilišta i nadzornog inženjera te da se vodi građevinski dnevnik.

Čeh: Sad ćemo se prebaciti na fazu glavnog projekta. Rekli ste da je postojalo povjerenstvo za ocjenu projekta. Je li točno ovo što imam ispred sebe da kod imenovanja povjerenstva ste i Vi imenovani i određeni da koordinirate rad povjerenstva?

Miletić: Nije sporno.

Čeh: Obzirom da ste rekli da je glavni projekt dostavljen 2016., mi tvrdimo da nije nego u ožujku 2017., najprije bih sudu predočio pa i vi možete pitati o korespondenciji Miletića u studenom 2016. dobiva mail od Žarka Pejića kao odgovorne osobe ispred Elektroprojekta koji ga obavještava da će se ići u kompletiranje i printanje projekta pa iz veljače 2017. u kojem u završnom dijelu maila piše molim da nam dostavite projekt. U potpisu je Ivo Miletić. I kao završni u ožujku 2017. mail Davoru Petranoviću i Žarku Pejiću u kojem obavještava koji je link za preuzimanje digitalno glavnog projekta. Jeste li sigurni da je projekt dostavljen 2016. i kako komentirate ove mail poruke?

Miletić: Poznat mi je sadržaj, samo sam pogriješio s datumima.

Čeh: Jesu li tih 17 registratora od kojih se sastoji glavni projekt se ikako nalazili u vašem uredu?

Miletić: Oni su bili kod mene. Onda su preneseni u arhiv.

Čeh: Nije smisao glavnog projekta da se stavi na zid nego da se nešto radi. Pitam vas kad su došli? I zašto su preneseni u arhiv ako nisu poslužili za ishođenje potvrda od javnopravnih tijela?

Miletić: Te potvrde javnopravnih tijela nisam ja morao ishoditi.

Čeh: Vi pišete mail o tome da treba odlučiti netko drugi.

Miletić: Oni su došli u moj ured, ali ne na adresu kao osobe odgovorne za izvršenje glavnog projekta. Tamo se samo našlo mjesta.

Čeh: Vi radite od 1992. Stropne ploče koje su mijenjane. Jesu li te ploče bile i kad ste počeli raditi?

Miletić: Ako ih nitko od mog dolaska nije mijenjao, onda da. Svi smo radili pod tim pločama.

Čeh: Prema mojoj evidenciji bilo je više inspekcija. Je li itko ikada Vama kao rukovoditelju kazao ili da ste saznali da je upozorio na požarnu ugrozu tih ploča?

Miletić: Za vrijeme cijelog vijeka radnoga nisam stalno bio glavni, bio sam zadužen za dio elektrane pa nisam očekivao niti me itko za to pitao. Ja nisam kontaktirao s tim tijelima, nisam ni čuo da je netko to izustio da je ugroza tih ploča za nas koji tamo radimo.

Čeh: Jesu li projektanti ulazili u strojarnicu?

Miletić: Ne mogu odgovoriti na to pitanje, ja sam ušao od 2012. do 2018. svega par puta. A jesu li oni, to mi nije poznato.

Čeh: Jesu li projektanti dolazili u pogon?

Miletić: Ako jesu, morali su biti evidentirani.

Čeh: Je li vam poznato da je uzrok požara starost kabela?

Miletić: U tragediji koja se dogodila imali smo stotine mišljenja i stručnjaci usu utvrdili i to je mjerodavno. Da je utvrđeno da su kabeli krivi? To nisam znao.

Čeh: Je li vam poznato da su ostali kabeli koji nisu izgorili, jesu li oni mijenjani prije ili iza požara?

Miletić: Bili su zaštićeni barijerama koje ne propuštaju požar. Znam da je na ulazu i izlazu bila takva barijera i kabele se još od 80-ih tako štitilo. Jesu li postavljeni novi kabeli i jesu li zaštićeni, ja ne znam.

Čeh: To se odnosi na vrijeme kad ste opet postali direktor. I poslije požara. Jesu li mijenjani novima nakon požara?

Miletić: Vjerojatno jesu sad kad je tim za sanaciju došao. Nisam bio fizički prisutan. Ako su izgorili onda ih je trebalo zamijeniti.

Čeh: Je li se što promijenilo sa statusom, jesu li došle kakve dozvole, jesu li se zatražile?

Miletić: U sanaciji je imenovan direktor sanacije. Ja sam prije mirovine sudjelovao 10-ak dana u radu tima za sanaciju.

Čeh: Dokle se došlo s papirima? Imate li saznanja jesu li se tražile dozvole?

Miletić: Ne mogu na to pitanje odgovoriti jer nisam u tome sudjelovao.

Čeh: U jesen 2018. navodno je bio godišnji remont u elektrani.

Miletić: Krenuo je sredinom rujna i trajao je do sredine listopada 2018.

Čeh: Je li taj remont obuhvatio kabele?

Miletić: Mislim da nije bilo potrebe, možda je zamijenjen pokoji kabel.

Čeh: Rekli ste da nemate spoznaja o otvoru u zidu, da vam nitko na to nije ukazao. Postoji svjedok Ivo Lise koji je rekao da nije baš tako nego da je upravo on na jesen 2018. obišao pogon i tu da ste vi vidjeli tu rupu. Je li to istina ili nije?

Miletić: Nakon tog remonta, obišli su pogon bez mene i našli su par stvari koje tu nisu pripadale i dao nalog da se to ispravi. Kasnije sam ja kad sam htio vidjeti u kojem je stanju pogon, jedan sam dan iskoristio za obilazak strojarnice, tunela, radionica, skladišta, restorana. I zatekao sam stanje vrlo loše, katastrofalno što se tiče urednosti. Pozvao sam da sljedeći dan to sa mnom naprave Teo Sekondo i Ivo Lise. Sutradan smo to obilazili i utvrdili da je nevjerojatno koliko se stvari ostavilo kod remonta i obnove, bilo je toliko nabačeno toga. Bilo je materijala, ostataka od radova, kabela, drvenih stvari, ormara koji tu nisu pripadali, radionice su posebna priča bile. Odmah sam nakon toga na kolegiju dao nalog da se sutradan krene u čišćenje tih prostora i da se svi u tehničkoj službi organiziraju i da se to dovede u red. A otvor između strojarnice i izlaza za nuždu, tad smo prošli vjerojatno pored njega, ja ga nisam vidio niti mi je itko o tome išta rekao.

Čeh: Ostajete da niste vidjeli otvor, a Lise kaže da jeste.

Odvjetnica Doris Košta pitala je tko je vodio evidenciju o tome tko je ulazio u pogon. Miletić je rekao kako su vanjske osobe morale dobiti dozvolu i pratitelja. Ivo Lise je bio zadužen za evidenciju osoba koje su ulazile u pogon i izdavanje dozvola za ulaz u pogon.

Miletić je rekao kako je Lise sav zatečeni otpad evidentirao snimkama. Možda je fotografirao i taj otvor ako je tada postojao.

Čedo Prodanović (odvjetnik drugooptuženika Nikole Rukavine): Nakon što ste bili direktor 2012. do 2015. imali ste dužnost u uredu direktora pa onda šef službe proizvodnje. Što su bile vaše ingerencije?

Miletić: To prvo mjesto, bio sam u uredu direktora HEP proizvodnje i morao sam prikupljati dokumentaciju za eventualne sporove sa HE Trebišnjica u RS i po potrebi ako je što trebalo. 2015. je obavljena nova sistematizacija i dobio sam premještaj u voditelja službe proizvodnje. Ali sam obavljao iste poslove i koordinirao radove na izradi projekta.

Prodanović: Je li vama poznato koji su se ljudi bavili zaštitom od požara, a koji zaštitom na radu?

Miletić: Ne znam je li još netko bio angažiran, ali Ivo Lise je bio. One je imao česte kontakte s ljudima koji su u HEP proizvodnji bili na sličnim funkcijama. On se često s njima vjerojatno konzultirao i donosio akte.

Prodanović: A 2017. tko je bio koordinator zaštite na radu?

Miletić: Ne znam, tad nisam bio direktor.

Prodanović: Što je tad radio Vaš sin?

Miletić. Znam da je radio u pogonu, ali ne znam s kojim ovlastima.

Prodanović: Ima li razlike između koordinatora i ovlaštenika zaštite na radu?

Miletić: Razlike su u fazi projektiranja. Koordinator kad krenu radovi prati idu li po planu.

Prodanović: Ti ljudi koordinatori tj. ovlaštenici prate kako se rade radovi ili i provjeravaju tj na osnovu čega, koji materijali se ugrađuju, ili su samo nijemi promatrači?

Miletić: Mogu samo dati mišljenje, ali ne znam njihove ovlasti u odnosu na koordinatore. Nema nigdje zapisano tko je nadređen.

Prodanović: Vaše interne službe nisu ni na koji način imale pregled radi li se po projektu?

Miletić: Pitate me o periodu kad nisam imao ovlasti. Nisam dobio nalog da ih pratim.

Prodanović: Kad ste prvi put saznali da su ugrađene obloge zapaljive?

Miletić: Tek nakon požara koji je uzrokovao tragediju.

Prodanović: Jeste li čuli za firmu Buta? Dobavljač tih podloga? jeste li znali da su postojali certifikate?

Miletić: Pitate me za nešto što nisam nadležan i ne znam tko je trebao biti.

Prodanović: Evo kao direktor pogona, što radi vaš referent za požare?

Miletić: To je period kad ja nisam mogao sudjelovati.

Prodanović: Ne znate što je Vaš sin radio?

Miletić: Imao je šefa, treba njega pitati.

Na upit odvjetnice Doris Košteda se izjasni o sadržaju ćlanaka 9, 10 i 15 ugovora sklopljenog između HEP proizvodnje i zajednice ponuditelja koje zastupa glavni direktor Kruno Galić, svjedoku se predočava sadržaj tih članaka čitanjem od strane predsjednika vijeća. Tijekom čitanja se govori kako je Ivo Miletić bio zadužen kao odgovorna osoba od strane naručitelja.

Košta: Jeste li preuzeli obveze predviđene ovim navodima? (stručni nadzor)

Miletić: Sve sam prenosio članovima koji su bili zaduženi za te segmente.

Košta: Jeste li sudjelovali na sastancima između naručitelja i ponuditelja?

Miletić: To je većinom išlo prepiskom mailom pa bih ja to proslijedio. A kad je bio kontakt onda sam bio i ja.

Košta: Je li vam bilo poznato kakva je građevina HE Dubrovnik? Jeste li razgovarali o složenosti zbog koje treba ishoditi dopune glavnog projekta?

Miletić: Nisam sudjelovao na takvim sastancima.

Košta: A na sastancima o zaštiti od požara i zaštiti na radu?

Miletić: Ne znam, to je bilo rijetko uživo.

Košta: Imam zapisnik 22.5.2015. sastanka naručitelja i ponuditelja kad se spominjala zaštita na radu i zaštita od požara na kojem je sudjelovao svjedok. Tu piše suprotno ovo što je on sada rekao. Jeste li znali da je trebalo imenovati glavnog projektanta i je li vam zajednica ponuditelja to dostavila?

Miletić: Trebao je biti imenovan i prijedlog za njegovo imenovanje trebao je biti dostavljen od zajednice ponuditelja. Sjećam se da su slali požurnicu radi imenovanja, a ne znam je li isti imenovan.

Košta: Na stranici spisa imamo odluku o imenovanju povjerenstva zamjene i obnove HE Dubrovnik i stoji da ste vi imenovani sa Perom Miletićem. To slijedi nakon zapisnika. Ovo je peti, a ovo 12. mjesec. Jeste li po preuzimanju dužnosti od Miškovića o tome njega obavijestili?

Miletić: Poznata mi je ta odluka za ocjenu glavnog projekta.

Košta: Navedeno je u zapisniku kako je zaključak naručitelja da naruči verifikaciju proračuna razine vode u odnosu na stanje.

Miletić: Ja nisam odgovoran. Nisam za to bio zadužen.

Košta: Vi ste ovdje potpisani. Piše odgovorna osoba za provođenje ugovora, a u ugovoru su dužnosti naručitelja.

Miletić: Tog sastanka se ne sjećam, ali ako je moj potpis onda sam bio. Nisam razumio što sam trebao postupiti.

Košta: Što ste poduzimali vezano za evidentirano i potvrđuje li to činjenicu da su bili elaborati o protupožarnoj zaštiti koji je predviđao vrstu i način ugrađivanja obloga.

Miletić: Obloge nigdje nisu izrijekom spomenute. Ne sjećam se svih detalja s tog sastanka.

Svjedok je potvrdio kako je na zapisniku njegov potpis.

Gordan Preglej (odvjetnik Željka Starmana): Što vas je ponukalo da ste tražili mišljenje treba li vam građevinska dozvola?

Miletić: Kad se već radi izvedbeni projekt, zanimalo nas je treba li nam građevinska dozvola. Bašič je to predložio, do probamo doći do odgovora u ministarstvu.

Preglej: Postoji li trag da ste tražili mišljenje?

Miletić: Izvijestio sam ga mailom.

Preglej: Tko je bio na sastanku u ministarstvu?

Miletić: Gabela, ja i predstavnik firme koja je napravila investicijski program. A od strane ministarstva samo jedna osoba.

Preglej: Je li bilo zapisnika?

Miletić: Ja nisam siguran.

Preglej: Govorili ste o zaključcima. Možete li biti precizniji?

Miletić: Rekli smo da smo u škripu s vremenom i da želimo raditi i pripremati dokumentaciju u isto vrijeme. To je bio naš stav i oni su nam rekli da postoji mogućnost da to odradimo kao pojačano održavanje. I sugerirali su nam da se odmah prikupi natječajna dokumentacija za koordinatore i da se vodi građevinski dnevnik.