A od 42-godišnjeg Gorana Komlenca opraštaju se i brojni sumještani. Neki su ga poznavali cijeli život poput najstarijeg mještanina Vicka Banića. S njim je razgovarala Zrinka Majčica.