Nezavisni vijećnik Andro Vlahušić uoči nadolazeće sjednice Gradskog vijeća poslao je priopćenje za medije u kojem ističe čak šest amandmana vezanih za proračun.

Priopćenje prenosimo u cijelosti.

U susret sjednici Gradskoga vijeća uputio sam šest amandmana, kojima se prihodi proračuna grada povećavaju za 160 milijuna kuna. Sav novi, značajni prihod nastaje boljim upravljanjem imovinom grada Dubrovnika. Najveći pojedinačni iznos nastaje izjednačavanjem cijena ulaznica na zidine sa cijenom dnevne dubrovačke kartice.
Prema dostavljenim materijalima za Prijedlog proračuna za 2022. godinu s projekcijama proračuna za 2023. i 2024. godinu na poziciji 64, Prihodi proračuna od Imovine kao i obrazloženju proračuna Prihodi Upravnog odjela za kulturu navodi se da će dogodine prihod od ulaznica na zidine iznositi 80 milijuna kuna, 2023. godine 90 milijuna kuna, a 2024. godine 100 milijuna kuna. Neto prihod od Dubrovačke kartice planira se u iznosu 20 milijuna kuna u 2022. godini , 22 milijuna kuna u 2023. godini te 25 milijuna kuna u 2024. godini.

Iz materijala je vidljivo da se ne planira izjednačavanje cijene ulaznica na zidine s cijenom Dnevne Du card, u sljedeće tri godine, jer bi tada omjer prihoda bio značajno u korist prihoda od Du carda, a znatno manje od ulaznica na zidine.

Grad Dubrovnik u 2019. godini ostvario je prihod od ulaznica na zidine u iznosu od 96 milijuna kuna, dok se za 2022. godinu planira iznos od 80 milijuna kuna, što je 83.4 % ostvarenoga 2019. godine.

U 2019. godine DPDS prodao je 1 250 000 ulaznica za zidine, te uprihodovao 200 milijuna kuna. Od svake prodane ulaznice na zidine Grad Dubrovnik dobiva prosječno 77 kuna. Za narednu godinu plan je ostvariti 83.4 % prodaje ulaznica za zidine i ostvariti prihod od 167 milijuna kuna, te prodati 1 040 000 ulaznica.

Od prodaje Dubrovačke kartice planira se uprihoditi 20 milijuna kuna. Prosječna prodajna cijena tri vrste dubrovačke kartice je 275 kuna. Nakon odbijanja provizija grad dobiva 250 kuna od svake prodane Du card. Za prihod od 20 milijuna kuna, potrebno je prodati 80 tisuća Du carda.

Prihod od prodaje Dubrovačke kartice u cijelosti je prihod proračuna grada Dubrovnika. Od svake prodane ulaznice na zidine grad dobiva 77 kuna, a od svake prodane Dubrovnik card grad dobiva 250 kuna ili 3.2 puta više. Ovo je glavni razlog zbog čega se predlaže izjednačavanje cijena ulaznica za zdine i dnevne dubrovačke kartice. Isti broj posjetitelja, a prihod proračuna grada tri puta veći.

Izjednačavanjem cijena ulaznica za zidine sa cijenom dnevne Dubrovačke kartice u iznosu od 250 kuna, očekuje se da će velika većina turista kupiti Dubrovnik card. Osim ulaznica za zidine kupci dobivaju i još devet atrakcija, besplatni prijevoz Libertasom i popuste u više od sto trgovina, restorana i suvenirnica.

Već za narednu godinu Dubrovnikcardu treba dodati nove funkcionalnosti kao što su besplatni Internet u povijesnoj jezgri, Zračnoj luci, te javnome prevozu. Uvesti Internet rezervacije ulaska u sve kulturne atrakcije sa prioritetnim ulaskom za kupce Ducarda. Uz jako mala ulaganja moguće je uvesti i novu kulturnu ponudu kao što su Muzej filma u Luži, te velika izložba u Lazaretima, Muzej vaterpola i plivanja. Povećanjem prodaje dubrovačke kartice uveli bi se brojni, dodatni popusti u trgovini i ugostiteljstvu.
Posljedice izjednačavanja cijena ulaznica na zidine sa cijenom jednodnevne Dubrovačke kartice:

Grad Dubrovnik
Na prihodovnoj strani grad Dubrovnik dobiva 150 milijuna kuna više nego u prijedlogu sadašnjeg proračunu ili ukupno 250 miliijuna kuna za narednu 2022. godinu.
Dodatkom novih sadržaja Dubrovačkoj kartici, uvođenjem eura i novih cijena, te završetkom pandemije ostvariti će se puni potencijal Dubrovačke kartice. Dubrovačka kartica omogućiti će Grad bez gužvi u povijesnoj jezgri i na prometnicama, kako se navodi u Planu upravljanja.
U narednih pet godina potencijal prodaje Dubrovnikcarda iznosi jedan i pol milijuna kartica, te zaradu od 70 milijuna eura ili 500 milijuna kuna godišnje.

DPDS
Dobiva dostatna sredstva za obnovu baštine, što postaje fokus Društva, a ne ubiranje novaca od prodaje ulaznica na zidine. Svi zaposlenici dobivaju stalni radni odnos.
Državni proračun
Prodaja Dubrovačke kartice i ulaznica na zidine direktni je izvoz koji u cijelosti povećava društveni proizvod Hrvatske. Izjednačavanjem cijena ulaznica za zidine sa Ducardom ukupni prihodi države rastu za 70 milijuna kuna, a PDVa za 15 milijuna kuna godišnje.

Libertas
Prodajom jednoga milijuna Dubrovnikcarda , Libertas uprihoduje 40 milijuna kuna, čime prestaje potreba direktne subvencije iz gradskoga proračuna od 18 milijuna kuna. Daljim razvojem Dubrovnikcarda stvaraju se pretpostavke za uvođenjem besplatnoga prijevoza Libertasom za sve građane Dubrovnika.