Nakon više od pola godine, Sanitat je konačno krenuo u opskrbu povijesne jezgre Grada ali sa samo jednim elektrovučnim vozilom. Istovremeno opskrbu i dalje obavljaju privatni karićari. Gradonačelnik to ne podržava, a na cijelu su se situaciju osvrnuli bivši karićari te njihov pravni zastupnik Bojan Lujak.