Još jučer u popodnevnim satima dubrovački gradski vijećnici, njih 25 dobili su dokument, točnije pritužbu na rad gradonačelnika Mata Frankovića zbog kršenja Statuta Grada Dubrovnika u predmetu izdavanja lokacijske dozvole za rekonstrukciju hotela Sumratin.

Naime, gradskim vijećnicima se obratio investitor – tvrtka Consultants d.o.o. čiji je vlasnik Marko Balija i to temeljem članka 29. Statuta Grada Dubrovnika radi utvrđenja nepravilnosti u obnašanju dužnosti gradonačelnika Mata Frankovića, koje proizlaze iz čvrstih indicija kršenja zakona RH i evidentnog kršenja Statuta Grada Dubrovnika u postupku izdavanja lokacijske dozvole za rekonstrukciju hotela Sumratin od strane gradonačelnika, njegove zamjenice Orlande Tokić te Upravnih tijela Grada Dubrovnika.

Investitor je do sada uputio čak šest pritužbi gradonačelniku na rad Upravnih tijela Grada Dubrovnika i na rad njegove zamjenice Orlande Tokić, no odgovori nisu dostavljeni niti su se iz Grada očitovali na pritužbe što zapravo predstavlja kršenje članka 29. Statuta Grada Dubrovnika od strane gradonačelnika.

Obzirom kako iz gradske uprave investitor nije dobio nikakve odgovore, obratio se gradskim vijećnicima sa sljedećim pitanjima.

1. Jeste li uputili svoju zamjenicu Orladnu Tokić da izvrši uvid u projektnu dokumentaciju, odnosno u spis koji se nalazi u nadležnom Upravnom odjelu, na temelju koje se vrši postupak ishođenja lokacijske dozvole rekonstrukcije hotela Sumratin?

2. Jeste li primili izvještaj, izrađen od zamjenice Orlande Tokić o izvršenom uvidu u projektnu dokumentaciju, na temelju koje se vrši postupak ishođenja lokacijske dozvole rekonstrukcije hotela Sumratin, u kojem su predloženi postupci i radnje kojima se može ometati izdavanje predmetne lokacijske dozvole?

3. Jeste li taj izvještaj dalje proslijedili Upravnim odjelima na postupanje?

4. Zašto niste izvršili nadzor nad radom zamjenice Orlande Tokić i Upravnih odjela, temeljem primljenih tužbi, sukladno Statutu Grada Dubrovnika?

Dubrovačkoj televizija također je jučer u popodnevnim satima proslijeđeno navedeno pismo pa smo sukladno pravilima struke, reakciju na ove navode tražili od gradske uprave i gradonačelnika Mata Frankovića.

Uputili smo im sljedeća pitanja na koja još uvijek čekamo odgovore.

1. Zašto su se prema navedenim tvrdnjama gradonačelnik Mato Franković i njegova zamjenica Orlanda Tokić umiješali u postupak izdavanja lokacijske dozvole za rekonstrukciju hotela hotela Sumratin? Zašto su, prema dostupnim indicijama svojim položajem i ovlastima utjecali na neizdavanje lokacijske dozvole?

2. Na izdavanje lokacijske dozvole se čeka 18 mjeseci, zašto Grad Dubrovnik krši Zakon o općem upravnom postupku zbog nedonošenja rješenja u propisanom roku?

3. Molimo navedite razloge navedenog postupanja gradske uprave?

Odgovor na ova pitanja, kao i očitovanje gradonačelnika još uvijek čekamo. Upit smo uputili i Vladi Republike Hrvatske s obzirom kako je gradonačelnik  ujedno i saborski zastupnik. Čim dobijemo odgovore izvijestit ćemo  javnost.

Marija Njavro