Na službenim stranicama Grada Dubrovnika objavljena je vijest o imenovanju direktora četiri trgovačka društva u većinskom vlasništvu Grada. Prenosimo je u cijelosti.

Na danas održanim skupštinama trgovačkih društava u većinskom vlasništvu Grada Dubrovnika, na mandat od četiri godine imenovani su direktori, kako slijedi:

1. Libertas Dubrovnik d.o.o., imenovan član uprave – direktor Franko Mekišić

2. Sanitat Dubrovnik d.o.o., imenovana članica uprave – direktorica Klaudia Barčot

3. Čistoća d.o.o., imenovani su predsjednik uprave – direktor Marko Iveković i član uprave – direktor Tomislav Tabak

4. Boninovo d.o.o., imenovan član uprave – direktor Marijan Dadić