Krajem prošlog tjedna iz Grada Dubrovnika raspisali su natječaj za komunalnog redara. Traže se čak četiri izvršitelja uz obvezni probni rad u trajanju od tri mjeseca.

U opisu posla stoji sljedeće:

  • Nadzor nad provedbom odredbi Odluke o komunalnom redu i drugih Odluka Grada Dubrovnika iz nadležnosti komunalnog redarstva, te poslovi koji su mu dani u nadležnost sukladno Zakonu o građevinskoj inspekciji i drugim zakonima i propisima. Obavljanje radnji u upravnom postupku sukladno Zakonu o komunalnom gospodarstvu (donošenje rješenja, provođenje izvršenja rješenja i naplata troškova izvršenja rješenja). Suradnja sa svim odjelima i službama grada, gradskim ustanovama i trgovačkim društvima u vezi s primjenom Odluke o komunalnom redu.
  • Izricanje mandatnih kazni, donošenje obveznih prekršajnih naloga, uklanjanje protupravno postavljenih predmeta sa javne površine putem treće osobe o trošku vlasnika, poduzimanje mjera za otklanjanje uočenih nepravilnosti na javnim površinama i drugim površinama koje utječu na izgled naselja, vođenje službene evidencije izvršenih očevida, vođenje upisnika prekršajnih naloga, vođenje evidencija naplate kazni.
  • Donošenje rješenja, suradnja u pripremi akata, te drugi odgovarajući upravni i s njima povezani stručne poslove.
  • Suradnja sa svim odjelima i službama grada, gradskim ustanovama i trgovačkim društvima u vezi s primjenom Odluke o komunalnom redu.
  • Rad sa strankama.
  • Drugi poslovi po nalogu voditelja odsjeka i pročelnika.

A plaća? U natječaju soji kako bruto plaću radnog mjesta referent/ica čini umnožak koeficijenta složenosti poslova (1,85) i osnovice za obračun plaće za pripadajući mjesec 520,00 eura uvećan za 0,5% za svaku navršenu godinu radnog staža. To bi trebalo biti oko 960 eura mjesečno.

Cijeli natječaj pronađite OVDJE.