Na internetskim stranicama Grada Dubrovnika 20. svibnja objavljen je javni poziv za podnošenje ponuda za kupnju nekretnina u vlasništvu Grada Dubrovnika. U javnom pozivu navedene su tri nekretnine na tri različite lokacije: u Orašcu, Dubrovniku i na otoku Koločepu.

Vrijednost nekretnina koje se prodaju je od dvije do 72 tisuće eura. Rok za podnošenje ponuda je 15 dana od objave javnog poziva stoga svi zainteresirani imaju još svega nekoliko dana.