FCW

Grad Dubrovnik sufinancirat će rampu zgrade Hrvatskog zavoda za zapošljavanje za lakši pristup osobama s invaliditetom i oso

bama otežane pokretljivosti. Danas je potpisan ugovor o donaciji. Više u prilogu Dubrovačke televizije. 

Komentiraj

FCW