Željko Raguž, predsjednik Uprave Luke Dubrovnik poslao je priopćenje u kojem odgovara na prozivke gradskog vijećnika Andra Vlahušića koje možete pročitati OVDJE. Raguževo priopćenje prenosimo u cijelosti.

“Površnim čitanjem pamfleta kojim gradski vijećnik informira javnost stvaranjem lažnih vijesti zaslužuje odgovor utemeljen na činjenicama. Luka Dubrovnik nije izgubila koncesiju odnosno područje kojim upravlja Županijska lučka uprava, nego ona istječe po sili samog ugovora koji je sklopljen na 12 godina. Luka Dubrovnik je više puta iskazala interes za produženje koncesije te podnijela službeni zahtjev ŽLU za produženje iste. Naime, osnivanjem lučkih uprava tadašnjim zakonom o morskim lukama uveden je institut “prvenstvene koncesije na 12 godina“ kao mjera kojom su luke obeštećene jer im je preko noći sve oduzeto. U tom 12 – godišnjem razdoblju luke nisu morale ništa ulagati, ali je predviđena mogućnost produženja te prvenstvene koncesije pod različitim nazivom kao i ulaganjem od strane samih luka koja su morala biti predviđena Studijom gospodarske opravdanosti, kao preduvjet za produženje “prvenstvene koncesije“. Bez obzira što nije bila u obavezi, Luka je uložila značajna sredstva u uređenje prostora koje joj je dato u koncesiju (oko 2 mil. kuna). Tim više je čudan odnos županije prema koncesionaru koji ispunjava svoje obveze prema ugovoru pa i puno više. Novim zakonom se ne sprječava nastavak suradnje sa ŽLU i to je na čemu Luka Dubrovnik inzistira na dobrobit sve tri strane, Luke Dubrovnik, Županijske lučke uprave i samog grada Dubrovnika. Treba napraviti razliku između koncesije koju dodjeluje Županijska lučka uprava i koncesije koju dodjeljuje Republika Hrvatska. Također, novim zakonom nije onemogućena Luka Dubrovnik u dobivanju prava na gradnju terminala. Osvrčući se na prošlo razdoblje, bitno je da se spriječila nakana prethodne vlade da se taj iznimno vrijedan prostor i projekt dodjeli francusko-turskom konzorciju na netransparentnom natječaju. Danas nam pametuju neki koji su upravo političku utakmicu vodili za francusko-turski konzorcij na uštrb Grada i Luke Dubrovnik. Luka Dubrovnik je dobila produženje koncesije na ukupno 50 godina, a sada se radi na izmjenama prostornih planova koji su preduvjet za izmjenu uvjeta, opsega i obuhvata koncesije što je također novim zakonom dopušteno. Izmjenom prostornog plana UPU-a Gruški akvatorij stvorit će se pretpostavke za izmjenu koncesije kako bi Luka Dubrovnik dobila pravo na gradnju Međunarodnog putničkog terminala.

Predsjednik Uprave
Željko Raguž”