Na stranicama Grada Dubrovnika jutros je stigla obavijest o novom ustrojstvu gradske uprave.

Kako stoji, Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o ustrojstvu gradske uprave Grada Dubrovnika, a koju je Gradsko vijeće usvojilo na 4. sjednici održanoj 29. rujna 2021., počinje s primjenom današnjim danom, 20. listopada 2021. godine.

Slijedom navedenog , a sukladno novom ustrojstvu gradonačelnik Grada Dubrovnika imenovao je službenicu ovlaštenu za privremeno obavljanje poslova pročelnika za Upravni odjel za poslove gradonačelnika Ivanu Brnin, za Upravni odjel za gospodarenje gradskom imovinom, opće i pravne poslove Marijetu Hladilo te za Upravni odjel za komunalne djelatnosti, promet i mjesnu samoupravu Matildu Krile Prkoča, a do raspisivanja i okončanja Javnog natječaja za imenovanje pročelnika/ce navedenih upravnih odjela.