Dubrovački odvjetnik i član Mosta Ivica Ban objavio je kako je podnio predstavku Europskoj komisiji zbog spornog projekta izgradnje dijela brze ceste Osojnik – zračna luka Dubrovnik – granični prijelaz Karasovići kroz područje Rijeke dubrovačke.

Njegovo priopćenje prenosimo u cijelosti.

Jučer sam na savjet Europske agencije za okoliš (EEA), kojom sam se bio prethodno obratio, podnio predstavaku (pritužbu) Europskoj komisiji zbog povrede zakonodavstva Europske unije o okolišu, te Zavodu za zaštitu okoliša i prirode Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja RH i Pučkoj pravcobraniteljici RH, te Europskoj komisiji u svezi upravljanja ekološkom mrežom “Natura 2000”, te zbog zbog povrede prava Europske unije.

U navedenoj predstavci zamolio sam nadležne institucije za njihovu pomoć i podršku u zaštiti značajnog krajobraza Rijeke dubrovačke i izvora rijeke Omble, te zaštićenog područja europske ekološke mreže “Natura 2000” – Paleoombla-Ombla, koje vrijednosti vladajuće strukture (Dubrovačko-neretvanska županija i Vlada Republike Hrvatske) namjeravaju ugroziti recentnom realizacijom, ekološki i u svakom drugom pogledu, spornog i štetnog projekta izgradnje dijela brze ceste Osojnik – zračna luka Dubrovnik – granični prijelaz Karasovići, koji bi trebao prolaziti kroz područje Rijeke dubrovačke.

Predmetna pritužba je podnesena zbog povrede prava Europske unije spornim odredbama članka 129g. i 129h. Prostornog plana Dubrovačko-neretvanske županije, o brzoj cesti Osojnik – zračna luka Dubrovnik – granični prijelaz Karasovići, te zbog recentne realizacije spornog Projekta izgradnje dijela brze ceste Osojnik – Karasovići, koji bi trebao prolaziti kroz područje značajnog krajobraza Rijeke dubrovačke i u neposrednoj blizini izvora rijeke Omble, te kroz zaštićeno područje europske ekološke mreže “Natura 2000” – Paleoombla-Ombla.

Naprijed navedeni sporni projekt je u suprotnosti ili neskladu s desetak direktiva i konvencija Europske unije kojih je Republika Hrvatske potpisnica ili ju obvezuju, a čije su odredbe povrijeđene spornim projektom izgradnje brze ceste Osojnik – zračna luka Dubrovnik – granični prijelaz Karasovići, kao što su to razno-razne uredbe i konvencije o zaštiti voda, okoliša, prirodnih staništa i divljih biljnih i životinjskih vrsta, kulturne i prirodne baštine, arheološke baštine, te zaštićenih područja i krajobraza.

Sporni projekt izgradnje brze ceste Osojnik – Karasovići, Dubrovačko-neretvanska županija i Vlada Republike Hrvatske namjeravaju financirati dijelom i iz sredstava fondova Europske unije, ali će se to teško ostvariti, jer taj projekt, osim što je u suprotnosti ili neskladu s nizom akata (direktiva i konvencija) Europske unije, istim se, osim toga, povrjeđuju i sljedeća prava građana o čijoj zaštiti skrbi Europska unija:

– pravo na zdravu vodu i okoliš i na njihovu zaštitu;

– pravo na zdravlje i zdrav život; te

– pravo na dobru upravu, koja je: nepristrana, pravična, sasluša podnositelja zahtjeva, obrazlaže svoje odluke – navodi Ban u svom priopćenju kojeg je uputio medijima.