Iz Grada Dubrovnika odgovorili su na naš upit vezano za kršenje zakona RH i kršenja Statuta Grada Dubrovnika u postupku izdavanja lokacijske dozvole za rekonstrukciju hotela Sumratin od strane gradonačelnika Mata Frankovića, njegove zamjenice Orlande Tokić te Upravnih tijela Grada Dubrovnika. Njihov odgovor prenosimo u cijelosti.

Grad Dubrovnik

Lokacijska dozvola investitoru za rekonstrukciju Hotela Sumratin nije neizdana već je u postupku izdavanja. U postupku izdavanja potvrde na posebne uvjete nadležni Upravni odjel za promet je iznio primjedbe koje su se odnosile na širinu nogostupa u odnosu na prometnicu. Upravni odjel za izdavanje i provedbu dokumenata prostornog uređenja i gradnje je investitoru uputio zaključak i u tom dijelu je investitor ispravio projekt temeljem navedenog zaključka.
Daljnjom analizom zahtjeva Upravni odjel za izdavanje i provedbu dokumenata prostornog uređenja i gradnje utvrdio je kako je projektom prostor teretane predviđen u garažnom prostoru što je GUP-om zabranjeno. Prema našemu GUP-u u podrumskim prostorijama se ne smiju obavljati aktivnosti te vrste.  Sukladno svemu navedenom investitoru je dostavljen zaključak o tim nedostacima. Možda je investitora navedeni zaključak iznenadio, budući su dosad investitori malo više razgovarali s našim referentima, a manje su zaključke dobivali u pisanom obliku službenim putem, kako procedura i nalaže.

Međutim, s obzirom kako je tema očito kompleksna, a iz Grada su zaboravili dati konkretne odgovore, ponovili smo ista pitanja i poslali još i dodatna kako bi javnost bila točno, pravodobno i istinito informirana. A pitanja su sljedeća:

Niste niti potvrdili niti demantirali sljedeće:
1. Jesu li se gradonačelnik Mato Franković i njegova zamjenica Orlanda Tokić bavili ovim projektom na način da su davali pisane upute i prijedloge kako ometati izdavanje lokacijske dozvole?
2. Tek po nalazu drugostupanjskog tijela (Ministarstva graditeljstva) Upravni odjel je izdao prvi zaključak u 18 mjeseci? Zašto se svjesno krši Zakon o općem upravnom postupku od strane tijela grada?
3. Zašto se Grad Dubrovnik odnosno Gradonačelnik nije očitovao na ozbiljne pritužbe, točnije čak šest njih, te koji su razlozi takvog postupanja?
4. Je li gradonačelnik svjestan da je prekršio članak 29. Statuta Grada Dubrovnika?
5. Je li izvršen nadzor nad radom zamjenice Orlande Tokić i upravnih odjela na temelju ovih šest pritužbi? Ukoliko jest, koji su zaključi nadzora? Ukoliko nije, ljubazno molim obrazloženje zašto se nije obavio nadzor?

Kad iz Grada Dubrovnika odgovore na navedena pitanja, objavit ćemo ih u cijelosti.

Dok čekamo odgovore, pitamo se je li na pomolu nova afera? Jesu li, prema dostupnim indicijama svojim položajem i ovlastima Franković i Tokić utjecali na neizdavanje lokacijske dozvole?

Nacionalni mediji otkrivaju kako je gradonačelnik Mato Franković prekršio zakon i oštetio državu i Grad Dubrovnik za više od 30 milijuna kuna!