Na sjednici Gradskog vijeća bilo je govora i o davanjima Turističke zajednice Grada Dubrovnika za Bavarin.

M. Kristić (MOST) – vezano za dodjelu 800 tisuća kuna za Bavarin. Tad ste se začudili i usprotivili tome da se dodijeli to jednoj manifestaciji. S onim što ste tada govorili se slažem. Tad je rečeno da će se ta priča obustaviti jer to nije normalno. Komentirao sam to i na društvenim mrežama. Iz reakcije direktora TZ-a ne čini se da se od toga odustalo. Izgleda da se sredstvima raspolaže bez ikakvih kriterija. Ako je TZ ostao pri odluci, zašto ste i vi promijenili svoje mišljenje?

M. Franković – iz Turističkog vijeća nisu blagonaklono gledali na raspravu ovdje o davanjima TZ-a jer ne daju novce gradski vijećnici. Tamo nema političara osim mene koji sam tamo po funkciji. A Bavarin – nije sve baš tako kako se predstavilo. Kad sam s direktorom TZ-a razgovarao rekao mi je da je riječ o 50 posto uloženih sredstava. Turističko vijeće se štiti tako da damo 50 posto onoga što je uloženo i nema govora o 800 tisuća kuna. Iznos će biti puno manji za program koji je kvalitetan. Još će se o tome raspravljati na vijeću TZ-a i jasno će pokazati utrošak sredstava.