Dubrovnik je dobio svoju prvu Snoezelen sobu u Osnovnoj školi Lapad namijenjenu učenicima djelomične integracije i djeci s poteškoćama u razvoju. Humanitarnim koncertom grupe Silente u organizaciji Rotary kluba Dubrovnik prikupila su se donacijska sredstva za ostvarenje ovog projekta.