Nakon Frankovićevog istupa, Zrinka Majčica razgovarala je sa sindikalnim povjerenikom Nikšom Šutalom. On je reagirao na prozivke prvog čovjeka grada. Evo što kaže o svemu.