Na internetskim stranicama Grada Dubrovnika objavljen je javni natječaj za prijam u službu na radno mjesto savjetnik/ca I za pravna pitanja u Upravni odjel za gospodarenje imovinom, opće i pravne poslove Grada Dubrovnika, 1 izvršitelj/ica na neodređeno vrijeme, uz obvezni probni rad od 3 mjeseca.

Ono što bi osoba na toj poziciji radila je sljedeće: zastupanje Grada u sudskim i upravnim sporovima i postupcima, pružanje savjeta i stručne pomoći službenicima i dužnosnicima u rješavanju složenijih zadataka posebno iz pravnog područja, pripremanje rješenja za gradonačelnika u drugostupanjskim postupcima te drugi poslovi po nalogu pročelnika.

A plaća – bruto iznos čak 1534 eura! Točnije, bruto plaću radnog mjesta savjetnik/ca I čini umnožak koeficijenta složenosti poslova (2,95) i osnovice za obračun plaće za pripadajući mjesec 520,00 eura uvećan za 0,5% za svaku navršenu godinu radnog staža.

Natječaj je objavljen 24. ožujka, a rok za prijavu je osam dana od objave natječaja u Narodnim novinama tj. do 3. travnja.