Iz Elektrojuga su poslali obavijest o prekidima u isporuci električne energije.

Srijeda 15.03.2023.

· Zbog neophodnih radova u TS 10/0,4 kV BRGAT GORNJI i TS 10/0,4 kV TISKARA, osim u slučaju odgode radi više sile dana 15.03.2023. u vremenu od 08:30 do 12:30, te u TS 10/0,4 kV SERVISNBA ZONA i TS 10/0,4 kV AUTOMATSKA REŠETKA u vremenu od 11:30 do 16:00 doći će do prekida opskrbe električnom energijom u Župi dubrovačkoj i Staroj Mokošici.

Četvrtak 16.03.2023.

· Zbog neophodnih radova u TS 10/0,4 kV OBULJENO 3 i TS 10/0,4 kV OBULJENO 4, osim u slučaju odgode radi više sile dana 16.03.2023. u vremenu od 08:30 do 12:30, te u TS 10/0,4 kV OBULJENO 5 (Škola) i TS 10/0,4 kV OBULJENO 6 u vremenu od 11:30 do 16:00 doći će do prekida opskrbe električnom energijom u Novoj Mokošici.

Petak 17.03.2023.

· Zbog neophodnih radova u TS 10(20)/0.4kV Obuljeno 1 (Pošta) i TS 10(20)/0.4kV Obuljeno 2, osim u slučaju odgode radi više sile dana 17.03.2023. u vremenu od 08:30 do 12:30, te u TS 10(20)/0.4kV Rožat i TS 10(20)/0.4kV Zavrelje u vremenu od 11:30 do 16:00 doći će do prekida opskrbe električnom energijom u: Novoj Mokošici, Rožatu, dio Prijevora i Zavrelju u Župi dubrovačkoj.