Zbog neophodnih radova na NN mreži napajanoj iz TS 10/0.4 kV Orašac 1, ukoliko vremenske prilike dozvole, sutra će doći do prekida opskrbe električnom energijom od 08:30h do 10:00h u ulicama: Poljice k. br. 1-20, Na Krstu k. br. 3, 4, 4A, 7-12 i Dolina Poljice k. br. 1-4.

Zbog neophodnih radova na NN mreži napajanoj iz TS 10/0.4 kV Hladnica, ukoliko vremenske prilike dozvole, sutra će doći do prekida opskrbe električnom energijom u vremenu od 08:00h do 14:00h u ulici Augusta Šenoe od k. br. 3. Privremeni prekidi opskrbe električnom energijom u istom vremenu biti će na adresama: Iva vojnovića 49-69, Janjinska 5 i 5a, Petra Preradovića 3-10 te Petra Hektorovića 1B i 18.