Libertas Dubrovnik je pustio u produkciju revitaliziranu i ažuriranu mobilnu aplikaciju koja korisnicima usluga, u realnom vremenu omogućuje sve informacije o autobusnim linijama, koje su mu sljedeće stanice ali i kada točno autobus stiže do odabrane lokacije.

Predmetna aplikacija, Libertas app, ima za cilj osigurati dostupnost što većeg broja informacija svim korisnicima usluga prijevoza kao i zainteresiranoj javnosti.

Aplikacija se može preuzeti u Google trgovini te je prilagođena svim pametnim telefonima koji rade na Android sustavu.

Aplikacija je financirana iz projekta SMILE, Interreg Adrion, kroz suradnju s Dubrovačkom razvojnom agencijom DURA i Libertasa kao partnerom.

Projekt SMILE- FirSt and last Mile Inter-modal mobiLity in congested urban arEas of Adrion Region obuhvaćao je suradnju 12 partnera unutar 7 država Jadransko – jonskog područja te uključivao gradove i regije koji su pod utjecajem intenzivnog gradskog prometa.

Kako bi iz Libertasa prikupili što više povratnih informacija te aplikaciju dodatno prilagodili potrebama korisnika i unaprijedili njene značajke, povratne informacije moguće je dostaviti na e mail: libertas@libertasdubrovnik.com.