Održana je telefonska sjednica Vlade Republike Hrvatske na kojoj je donesena Uredba o utvrđivanju najviših maloprodajnih cijena naftnih derivata sukladno kojoj se najviše maloprodajne cijene računaju po formuli prema osnovnoj cijeni fosilnog goriva u prethodnom 14 dnevnom razdoblju, s ograničenom premijom od 0,0995 EUR/l (0,75 kn/l) za dizelsko i benzinsko gorivo, te 0,0531 EUR/l (0,40 kn/l) za plavi dizel, a u iznosu 0,8229 EUR/kg (6,20 kn/kg) smjesa propan – butan za boce, odnosno 0,3716 EUR/kg (2,80 kn/kg) za velike spremnike.
Uredba stupa na snagu prvoga dana od dana objave, a ovakav režim vrijedit će za sljedeće 14 dnevno razdoblje.

Nove cijene iznosit će:
• 1,40 EUR/l (10,55 kn/l) za benzinsko gorivo (povećanje 0,02 EUR/l)
• 1,40 EUR/l (10,55 kn/l) za dizelsko gorivo (povećanje 0,02 EUR/l)
• 0,90 EUR/l (6,78 kn/l) za plavi dizel (povećanje 0,02 EUR/l)
• 1,42 EUR/kg (10,70 kn/kg) UNP za spremnike (povećanje 0,02 EUR/kg)
• 1,98 EUR/kg (14,92 kn/kg) UNP za boce (povećanje 0,02 EUR/kg).

Da nema mjera Vlade te da se maloprodajne cijene u potpunosti slobodno formiraju na nivou premija energetskih subjekata prije prve Uredbe, iste bi iznosile:
• 1,63 EUR/l (12,28 kn/l) za benzinsko gorivo
• 1,64 EUR/l (12,36 kn/l) za dizelsko gorivo
• 1,02 EUR/l (7,69 kn/l) za plavi dizel
• 1,66 EUR/kg (12,51 kn/kg) UNP za spremnike
• 2,29 EUR/kg (17,25 kn/kg) UNP za boce.