Gradsko vijeće Grada Dubrovnika, na svojoj sjednici održanoj 27. lipnja ove godine, donijelo je Odluku o podjeli javne ustanove Dječji vrtići Dubrovnik. Ovom se Odlukom osniva nova javna ustanova, Dječji vrtić Pčelica sa sjedištem u Mokošici, dok postojeća ustanova nastavlja s radom pod istim nazivom, Dječji vrtići Dubrovnik, samo sa smanjenim upisnim područjem.

Dječji vrtić Pčelica u svom će sastavu imati četrnaest područnih odjela i to više odjela u Mokošici, potom u Trstenom, Zatonu, na Gromači, Osojniku i Šipanu. Na istoj sjednici Gradskog vijeća imenovana je i privremena ravnateljica Dijana Brkić Hadžikadunić, koja će biti ovlaštenu za obavljanje svih potrebnih radnji vezano za osnivanje i poslovanja Dječjeg vrtića Pčelica kao samostalne ustanove. Na novu ustanovu se prenosi vrtićka i druga pripadajuća imovina, te radnici koji rade u pripadajućim područnim odjelima s postojećim pravima i obvezama.

Centralna zgrada novoosnovane ustanove bit će vrtić Pčelica u Mokošici, koji će nakon planirane rekonstrukcije sa sadašnjih osam grupa narasti na ukupno njih 15. Ujedno su predviđeni i ostali prateći prostori planirani za centralni vrtić, poput prostora za upravu i stručne službe.

Dječji vrtići Dubrovnik kao javna ustanova u djelatnosti predškolskog odgoja i obrazovanja djeluje još od 1993 godine. Ustanovu u pedagoškoj godini 2018/19. pohađa 1815 djece raspoređene u 87 odgojnih skupina, o kojima skrbe 263 djelatnika, od kojih je 176 odgojitelja, 13 članova stručno razvojne službe, 9 administrativno-računovodstvenih djelatnika te 65 djelatnika tehničke službe. Uzimajući i obzir ukupan broj djece, kao i broj djece po pojedinim odgojnim skupinama, ustanova Dječji vrtići Dubrovnik nije usklađena s važećim državnim pedagoškim standardom, koji kao optimalnu veličinu dječjeg vrtića definira 17 do 20 odgojnih skupina redovitoga programa ili 340 do 400 djece, odnosno za dječji vrtić s područnim odjelima 30 odgojnih skupina ili 600 djece. Stoga se već nekoliko godina obavljaju infrastrukturne, formalno-pravne, kadrovske i financijske predradnje za podjelu ustanove.

Primjerice, uz to što je završena kompletna projektna dokumentacije na razini glavnog i izvedbenog projekta za potrebe ishođenja dozvole za radove na objektu ‘Pčelica’, završena je i funkcionalna adaptacija novog vrtićkog objekta u Mokošici na lokaciji Put na more, koji će s radom započeti početkom nove pedagoške godine.