Grad Dubrovnik je u studenom ove godine postavio 10 novih autobusnih čekaonica na području Grada. Ipak na pojedinim gradskim lokacijama stare čekaonice već duže vrijeme nažalost stoje oštećene. Jedna od njih se nalazi u Lapadu.