Sa Sveučilišta u Dubrovniku pristigla je obavijest kako su u tijeku prijave za seminar i polaganje stručnog ispita za turističke vodiče. Obavijest prenosimo u cijelosti:

U tijeku su prijave za seminar i polaganje stručnog ispita za turističke vodiče za Dubrovačko-neretvansku županiju u akademskoj 2021./2022. godini na Sveučilištu u Dubrovniku. Elektronske prijave kandidata primaju se do 30. rujna 2021.

Sveučilište u Dubrovniku, odlukom Ministarstva turizma, organizira i izvodi seminar za polaganje stručnog ispita za turističkog vodiča za Dubrovačko-neretvansku županiju te tako doprinosi održavanju kvalitete turističke ponude koja je kroz dugi niz godina Dubrovnik odredila kao turističku destinaciju na visokoj razini. U izvođenju nastave u sklopu Seminara sudjeluju sveučilišni nastavnici, ali i stručnjaci iz prakse s dugim te bogatim iskustvom rada u turizmu.

Seminar organizira Odjel za ekonomiju i poslovnu ekonomiju, a izvodi se na Sveučilišnom kampusu, na adresi Branitelja Dubrovnika 41. Početak predavanja predviđen je 11. listopada 2021. Zainteresirani pristupnici trebaju imati najmanje srednju stručnu spremu, znati jezik na kojem će pružati usluge turističkog vodiča minimalno razine B2 prema stupnjevima Zajedničkog europskog referentnog okvira u razumijevanju i govoru, prijaviti i uplatiti troškove seminara i stručnog ispita te biti državljanin zemlje članice EU.

Detaljne informacije o seminaru i prijavama dostupne su u Oglasu te se nalaze i na internetskoj podstranici Sveučilišta OVDJE. Sve dodatne informacije mogu se zatražiti na Odjelu za ekonomiju i poslovnu ekonomiju Sveučilišta u Dubrovniku na adresi Lapadska obala 7, tel. 020 445909, e-mail: ekonomija@unidu.hr.