U tijeku je 16. sjednica Gradskog vijeća grada Dubrovnika. Kao prva točka dnevnog reda predviđena su vijećnička pitanja, kojima prethodi Izvješće Mandatnog odbora.

Prisutno je 20 od 21 vijećnika.

Na dnevnom redu je 28 točaka.

Predsjednik gradskog vijeća predložio je da se s dnevnog reda skinu vijećnička pitanja zbog rasprave o Proračunu.

ANDRO VLAHUŠIĆ
Ja predlažem da točku 5 skinemo s dnevnog reda jer je nezakonita. Obrazložio je prijedlog da se skine točka – Prijedlog odluke o korištenju dijela naplaćenih sredstava komunalnog doprinosa i komunalne naknade za druge namjene različite od namjena propisanih člancima 76. i 91. Zakona o komunalnom gospodarstvu.

Predlažem da Proračun odgodimo za 15-tak dana dok ne donesemo rebalans za ovu godinu. U debelom smo minusu.

Većinom glasova s dnevnog su reda skinuta vijećnička pitanja.

Točka – Prijedlog kandidata za imenovanje sudaca porotnika za mladež Županijskog suda u Dubrovniku skinuta je s dnevnog reda, raspisat će se javni poziv.

Odbijen je prijedlog vijećnika Vlahušića da se danas izostavi rasprava o Prijedlogu Proračuna.

Točka 5. po prijedlogu vijećnika Vlahušića također nije izostavljena s dnevnog reda.

Jednoglasno su usvojene dopune Dnevnog reda koji sad ima 31 točku.

———-

Započela je rasprava o Prijedlogu proračuna Grada Dubrovnika za 2023. godinu, s projekcijama za 2024. i 2025. godinu.

IVAN MASLAĆ
Na odboru raspravljali smo o Proračunu i sa 5 glasova za i 2 protiv smo prihvatili i predmetne prijedloge, također, raspravljali smo o amandmanima koji su stigli na sam odbor, tehnički su ispravni ali mi kao odbor u omjeru 5:2 smo gradonačelniku predložili ne prihvaćanje ali se o njima ovdje treba raspravljati. JA ću samo reći da je bila tehnička točka o lokalnim porezima i tu smo jednoglasno podržali točku.

MATO FRANKOVIĆ
Ukupan je 87 235714 eura, napominjem da sukladno zakonskim obvezama ali i činjenica da od iduće godine postajemo dio EU zajednice i po pitanju valute, naš proračun je u potpunosti u eurima, dvojako i u kunama, ali vama ovdje u eurima.

Počevši od 2017 do 2022 ovdje vidite Proračun, od 2019 nadalje ima i dodatnu stavku a to su bile i plaće za osnovno školstvo prethodno nije bio slučaj. Činjenica je da vidimo oporavak financija grada Dubrovnika, to vidimo iz svakodnevnih prihoda. Meni je drago da možemo reći da smo s prvih 10 mjeseci ostvarili 80 posto sredstava, što dokazuje da smo ih ispravno planirali. Sve se razvija kako smo i smatrali.
Malo smo ove godine išli u drugom smjeru, pričali smo o rashodima, sad smo stavili i prijedlog planiranih prihoda, UO za financije, nešto više od 20 milijuna eura, od gospodarenja imovinom, sa stavke od zakupa poslovnih objekata, od EU fondova, oni koji su ugovoreni, u tijeku. Prihodi od kulture i baštine preko 15 milijuna eura i značajno sudjeluju u Proračunu. Sport i civilno društvo 3 milijuna eura, turizam milijuna i pol eura, mi smo jedini koji su se odlučili naplaćivati turističku pristojbu za kruzere, naknade za uporabu pomorskog dobra.

Pred Saborom se nalazi zakon o pomorskom dobru gdje će se ukinuti koncesijska odobrenja, uvest će se koncesije i veći prihodi lokalnoj samoupravi, ova će stavka rasti za najmanje tri puta u odnosu na ovo što je vidljivo ovdje.

Svakako bih istaknuo projekt participativnog budžetiranja, kao najkvalitetniji projekt, vrijeme je ključno. Prva smo jedinica lokalne samouprave koja je omogućila sudjelovanje u participativnom budžetiranju.
Željeli smo omogućiti sugrađanima da mogu glasati preko sustava e-građani. Nije lako bilo dobiti mogućnost tako da je trebalo omogućiti određene kontrole tako da će u idućoj godini započeti participativno budžetiranje.

Svakako su važne i osnovne škole, godinama radimo s njima i na projektu budžetiranja nosimo 7 osnovnih škola od te razine ih učimo kako i na koji način mogu doprinijeti zajednici. Zato islim da ćemo mi svi skupa kroz tj projekt dostići razinu koju smo isticali kao potrebnu. I tada će u kotarima moći kreirati buduće proračune.

UO za gospodarenje imovinom, 9 704 000 rashoda. Za realizaciju svakog projekta su izvlaštenja koja provodimo. Bitno je istaknuti cestu Tamarić. Uložili smo u otkup zemljišta.

U 2023. godini planirano izvlaštenje za cestu Montovjerna, Kineski zid, Ljubač..

Također ulaganje u stambene objekte, pristupili smo stanovima pred sudom, raskidom istekom ili smrću korisnika, pokrenuti su i postupci dodjele stanova, obnavljamo 4 stana dva unutar povijesne jezgre i 2 putem proračuna UO. Kako izgledaju možete vidjet da su u lošem stanju.

Također, zgrada ex zatvora, godinama je ta zgrada nije imala krov, bile su ploče i tako je funkcionirale, nalazio se arhiv i udruge i to je primjer loše skrbi o baštini. Nastavljamo ulagati i u druge poslovne prostore, jedan smo prostor vratili, iselili bespravnog korisnika i uskoro će i naš odjel ga koristiti.

Imamo 28 branitelja invalida koji ispunjavaju branitelje za dvoje je još u tijeku, sklapanje ugovora sve nas čeka u 2023 godini.

UO za poslove gradonačelnika, standardne stavke od protokola informiranja, jamstvenih zaliha, nastavak otkupa, također civilna zašita, iznimno važna, zaštita na radu i dalje nosimo računala oprema, programi.

Kod kulture je važno istaknuti nosimo povećanje kolektivnih prava za 19 posto. Opće rashode neću čitati. Svakako što nosimo su program vježbenika, natječaji kako bi mogli polagati stručne ispite i na taj način se nećemo obvezivati da ih zaposlimo već će im se omogućiti da polažu ispite. To je važno za mlade. Planirani programi i rashodi, isključivo njihovi rashodi. DLJI nose najviše iza DSO pa KMD i tako dalje.
Zavod za obnovu iskazan je samo redovni program, uz to seizmička sanacija, standard obnova. Plan upravljanjam palača Sponza i ljetnikovac Gučetić.
UO za obrazovanje, 17 milijuna skoro 18, tu su osnovne stavke.

Dječji vrtići preko 3 milijuna eura. Povećanje privatnim vrtićima u eurima. Grad sufinancira dijete s iznosom od 1200 kn tj 1600 za dijete u jasličkoj skupini. Nosimo i povećanje plaća djelatnicima u vrtićima. Još smo u postupku kolektivnog pregovaranja. Želimo doći do ključnog standarda da učiteljice u školama i odgojiteljice imaju izjednačena primanja i to ćemo ovim postići.

Osnovno školstvo, tu su sve stavke. Od produženog boravka, pomoćnika prijevoza i sl.

Socijalna i zdravstvena skrb, umirovljenički dodatak, pokaz, novčana pomoć starijima, senior servis edukacija za 15 njegovateljia i po prvi ut dom za starije ragsa 132 723 eura za financiranje zaposlenika budućeg doma.

Financiranje troškova stanovanja 606 tisuća eura. Ni jedan grad na ovaj način ne potpomaže mlade ljude a ovdje ne govorimo samo o stavci direktor financiranja. Preko milijun eura kao pomoć mladima za stanovanje.

Nastavljamo sa zdravstvenim standardom. Koločep i Mokošica. Briga osoba s invaliditetom, briga o osobama s posebnim potrebama, pomoć korisnicima, dizala na 7 plaža. Skrb o djeci i mladima, dar za novorođeno dijete.

U ovoj godini smo podigli i izdvajanja za potrebe u tehničkoj službi.

Definirali smo u Gružu spomenik djeci poginuloj u Domovinskom ratu.

Svi navedeni projekti su u navedenom upravnom odjelu.

UO za komunalne poslove održavanje zelenih površina, materijali za gradske kotare i mjesne odbore, održavanje groblja, neću detaljno navoditi sve.

Projekt modernizacije javne rasvjete, sjećate se a smo imali žestoku raspravu pa se sjećate i brojnih medijskih napisa, optuživali su nas ovo ono, dakle nema što se nije pisalo i tko nije pisalo, po čijoj se narudžbi nije pisalo. Završila javna nabava, proizvođač iz Hrvatske, u odnosu na 14 milijuna kuna negdje oko 14 milijuna kuna ukupno. Hoće li se netko ispričat, neće, niti ja očekujem postoje zli ljudi, na kraju istina pobjedi.

Obnova terena Ilijina glavica, ovo je ono što govorim o vandalizmu, nisu došli Marsovci, Suđurađ, Nova Mokošica, Naš doma, brojni ostali treni, ovdje su samo značajniji, naš UO za izgradnju, spomenik djeci stradalnicima, pretovarna projektiranje, šetnica u Uvali Lapad, ispod hotela Kompas i hangar veslačkog kluba Neptun, nosimo projekt izgradnje, Lapadska gotova dogodine u studenom, vrijedi napomenuti radi se o sredstvima koje nam je osigurala Vlada. Multifunkcionalna dvorana , javna nabava je gotova čeka se dio mirovanja, možemo potpisati ugovor, krećemo s izradom projekta, kad dobijemo građevinsku. Dobit ćemo prvo uređenu staru dvoranu onda izgradnju nove, dobit ćemo nevjerojatan kapacitet.

Samo kratko, smatram bitnim istaknuti sportska dvorana u Orašcu kreće gradnja u idućoj godini.

MARKO POTREBICA

Zamolit ću vas da kasnije se javite, isteklo je vrijeme. Možete se javiti sukladno poslovniku.

Amandman vijećnika Srđ je Grad.

PETRA MARČINKO

Srđ je GRad je dao amandman je dao stavku koja se tiče gradskih kotara skidali smo malo po malo došli smo do povećanja od 200 tisuća eura kako bi to iznosilo 330, zašto povećanje, svrha organizacijsko jačanje kotara i odbora. Manje komunalne akcije, osnaživanje kao jedno od mehanizama, što po našem mišljenju dovodi do efikasnog upravljanja. Tu smo se pozvali na tri zakona, tu smo osobito istaknuli čl. 81 samog statuta grada Dubrovnika. Ideju korištenja manjih komunalnih akcija ostvaruju se manja proračunska sredstva. Ovaj trenutni planirani iznos kada pogledamo koliko ima jedinica 25. on nije dovoljan za kvalitetno planiranje. Otvaranje pojedinog žiro računa za svaki mjesni odbor. Za svaku jedinicu imate onda 100 tisuća kuna koje se mogu isplaćivat. Zapravo je kao neki pilot projekt koji će nam nagovijestit nešto što imaju svi veći gradovi.
U drugim gradovima oni koji mogu sadržavati u sebe radove mogu donositi društvene sadržaje mogu se upotpuniti donacijama.

ĐURO CAPOR
Predlažem smanjivanje rashoda iz odjela za turizam i to u stavci provođenja projekta Respect the city, prijedlogom proračuna za provedbu plana upravljanja u 2023. godinu predviđeno je mizernih 13 tisuća eura to je prenisko tepamo mu da je krovni dokument grada a volimo se hvalit projektima. Za svega 13 300 eura. Otkad je studija pokazala poraz stanovništva, nismo napravii ništa da bi to promjenili ponovno se vidio pad za 10 posto znači da je vrijeme da se zamislimo je li pričamo da radimo nešto ili poduzimamo za demografsku katastrofu. Pokazuje i mjesečna plaća gđe. Šuice prije 27 000 eura mjesečno, mi pola toga davamo za Plan upravljanja, ja ne znam kako nikoga nije sram. Sada smo u zoni održivog turizma, stoga amandmana previđamo potpuno oduzimanje sredstava za Respect the city da se prebace na Plan upravljanja.

Drugi amandman predviđamo povećanje sredstava za provedbu plana upravljanja u iznosu 150 tisuća eura i smanjenje u UO za poslove gradonačelnika, gdje se protokol u vjernom radu gradonačelniku umanjuje za 640 tisuća eura. Iznos koji je predviđen je zaista velik radi se o 800 tisuća eura i to je raslo na 6 milijuna una i to je ogroman iznos koji trošimo na oglašavanje da tekstovi izlaze i dospijevaju na sve moguće portale i tiskovine, umjesto toga je bolje uložiti u aktivnosti i mjere koje su tamo predviđene. Ukoliko se i dalje budeo pravili da je sve u redu dolazimo u sve težu poziciju.

Iznos predviđen za protokol i informiranje je doista prevelik. I imate zaista pred sobom taj iznos, radi se o 4 milijuna kuna koliko dajemo za zakup oglasnog prostora u dubrovačkih medija. Zagreb i Rijeka daju 2 milijuna kuna.

MATO FRANKOVIĆ

Kolega Capor će jednom naučiti raspravljati ali ne dozvoljava mu ego. Gradski kotari su važni i ponosan sam da je velik broj kandidacijskih lista. Mogli smo ih ignorirat a nismo. Maksimalni smo partner bili i ostat ćemo, oni najbolje znaju što je važno. Pozivate se na statut koji nije usklađen. Tih računa više nema, mi smo kontaktirali gradove poput Rijeke oni su ih bili prisiljeni izbrisati. Mi pripremamo jedan dokument po modelu rijeke kako i na koji način omogućiti sredstva gradskim kotarima kako i na koji će ih način koristiti. Ne može kotar imati svoj račun a ja bit odgovoran. Ali ćete s dokumentom koji će doć do proljeća dobit mogućnost. Na nama je najveći zadatak da motiviramo nositelje vlasti u kotarima da budu aktivni. To je jedini razlog zašto ne mogu prihvatiti vaš amandman. Idućim rebalansom možemo raditi na tome.

Amandman vijećnika Capora, nevjerojatna neupućenost. Kad gledate Plan upravljanja onda bi vi trebali znati da on i iznos koji nosi je amo za prvi operativni dio. A što je Plan upravljanja, ja znam da ste vi tek preselili, prije ste bili u brdima. Ja sam spreman napraviti za vas edukaciju. Plan ima svoje ciljeve i ostalo. On se grana kroz UO. Postoji uspostavljena upravljačka struktura. Odluka o proširenju kontaktne zone, treće pokrenute su izmjene PPU-a i GUP-a, i sve to će se integrirati u postojeće prostorne planove. Znate da smo u skladu napravili podlogu za kontaktnu zonu svjetskog dobra. Provedba i aktivnosti Respect the city, odluka o komunalnom redu grada Dubrovnika je odluka koju su počeli kopirati svi gradovi, vidjeli ste Split. Što su novinari napisali u 90 posto je preuzeto od GRada DUbrovnika. KAže gradonačelenik Carigrada da je u potpunosti kopiro. Magla za vas a za nas stručnjake u turizmu nešto jasno.

Dio plana upravljanja u vašem promišljanju nije uređenje i adaptacija nove škole u povijesnoj jezgri nama su djeca bitna vama nisu zato smatramo d je to dio plana upravljanja, subvencije obrta sve je to dio Plana upravljanja.

Iz svih navedenih razloga a obzirom da je iznos iz Proračuna desterostruko veći nego vi govorite, ne prihvaćam vaš prijedlog.

Sljedeći projekt su protokolarni ili informacijski ili propagandni uspjesi ove uprave. Grad je grad protokola uvijek će biti. I kao takvi uvijek moramo imati osigurana sredstva a brojne su aktivnosti, Iz tog razloga teško je uspoređivati Dubrovnik s bilo kojim drugim gradom, iza Zagreba najveći je po tome Dubrovnik.
Informiranje, vi kažete o propagandnim uspjesima, ono što vidite je tjedna inventura gdje izvještavamo što se dogodilo, ja ne vidim tu neku neistinu, idući tjedan će biti informirani kako seDubrovnik obranio na arbitraži u Parizu, zašto to ne bi rekli, ii ćemo reći da je Dubrovnik uspješno se obranio od strane napada Ragusa busa koja je tvrdila da je Libertas poslovao nelegalno a vi ste im pomagali. Mi smo željeli da što manje sugrađani izdvajaju a vi ste htjeli da privatnici imaju što više love. Jednog dana kad netko dođe iza mene ta osoba će sigurni budite na jednaki način nastaviti raditi jer osim što mi ka grad komuniciramo sve ono što radimo ovaj grad ima najviše medija i ti mediji nikome od vas nisu neuzeli izjavu, niste mogli nereagirat, pluralizam cvat u ovome gradu a jednim dijelom grad dubrovnik kroz sredstva sufinancira medijske djelatnike to im je kruh, željeli vi to priznat ili ne, oni vrše uslugu za grad, nikome od vas nije ovo bilo maknuti jeste li ikada doživjeli cenzuru, mene mediji baš i ne maze ali iz moje to nije slučaj, jer da je to slučaj, ne bi ja o javnoj rasvjeti govorio kako su me proglašavali kriminalcem, na kraju ništa od onoga iz tog razloga ne mogu prihvatit vaš amandman.

ANITA BONAČIĆ OBRADOVIĆ

Ispred SDP-a predstavljam 6 amandmana, prvo povećanje rashoda službe gradskog vijeća. Borba protiv diskriminacije. Predlažemo da se sjednice prevode za gluhe i nagluhe osobe televizijski.
Drugo socijalna skrb. Dispenzere u sve škole kako bi djevojčice imale besplatne uloške i utjecati na menstrualno siromaštvo.
Povećanje sredstava za žensko poduzetništvo.
UO za obrazovanje, povećavamo za 13 tisuća eura, uspjesi djece i mladih moraju biti vidljivi i nagrađeni.
Povećanje rashoda UO za sport i civilno društvo, negativni prirodni priraštaj kojem smo svjedoci možemo pokušati balansirati natalitetnom politikom. Demografski alarm je zazvonio u Dubrovniku. 100 beba manje u Gradu Dubrovniku. Predlažemo financiranje medicinske potpomognute oplodnje.
Povećanje rashoda UO za sport i civilno društvo uvećavamo dar za novorođeno dijete.

MATO FRANKOVIĆ
Ne mogu ih prihvatiti jer nisu dobri, nego jer umanjenjem određenih prihoda ostajemo bez nečega. U datim okolnostima moramo plivat, nisam završio prezentaciju ali sve je povezano. Mi gradimo u idućoj godini dvoranu van centra grada, od iduće godine ćemo graditi dvoranu u Orašcu koju smo ishodovali, završili smo izvlaštenje, iznimno važno za naselje Mokošica. Nastavio je predstavljati Proračuna za 2023. godinu.
Za ono što nam je važno uvijek nađemo novce. Za aglomeraciju su mi govorili nemoj, odustani nećete stići. Borio sam se i rukama i nogama. Kad sam postao gradonačelnik došla je inspekcija. Nemojte se hvaliti s nečim što ste vodili loše. Niste ništa napravili. Nemojte se kititi tuđim perjem i tuđom mukom, znam koliko je bilo teško i nikad vam to nisam spočitavao, neću vam dozvolit da kažete nešto što nije istina jer znam koliko je bilo teško potpisati ugovor za aglomeraciju. ZAdnji grad je bio grad Dubrovnik. 50 puta sam bio u ministra Ćorića, molio kumio, eno vam gore Valentina Dujmovića on vam sjedi u Hrvatskim vodama pa ga pitajte.

PETRA MARČINKO

Samo kao replika, Htjela bih vam zahvalit da ćete pokrenuti proceuru donošenja odluka, gledala sam analize nitko nije zadovoljan načinom financiranje. Zamolila bih vas da raširite tu raspravu.
Ne bih voljela da brkamo participativno budžetiranje i financiranje lokalnih samouprava. KAd sam pričala s kolegama u Ljubljani, trebali bi radit na oba fronta.

ĐURO CAPOR
Evo kad ste vi meni ljubazno ponudili edukaciju da vam uzvratim istom uslugom, sjećate se kad je pisano u UNESCOU-u oko problema s goldom i održivim turizmom mi smo se upravo bavili tim pitanjem, jsa sam pisao UNESCO-u, sjetite se da sam vas u Kabogi morao učiti niste znali da buffer zona ulključuje i Gruž, svatko je mogao idjeti kojim činjenicama baratate. Aglomeracija je pokrenuta puno ranije ali ne može se to predstavljati kao Plan Uprpavljanja.
Financiranje meidja. Rijeka dvamilijuna kuna, Zagreb dva, Šibenik 300 tisuća kuna, Bjelovar 200 tiuća kuna a Dubrovnik 4 milijuna, Dajte sazovite konferenciju, budite prisutni bez da plaćamo, čemu HANZA medija?

JASMIN DERAKOVIĆ

Nakon izlaganja kolegice Anite stoji plemenita ideja, npr amandman 1 u intervjuu iz 2020 Ani Liban je kazala kako broji 400 do 500 članova gdje su osobe gluhe, njena saznanja ovore da samo 4 ili 5 ljudi zna znakovni jezik, ja bih redloio da taj novac ide na tečaj za učenje tog jezika, to je možda bolji put da ta ideja zaživi.
Kratko oko natalitetne politike, mi smo predvodnici u količini novca koji se daje, a što se tiče amandmana br 5, htio bih vam reći u HR oko 10 tisuća parova ima potrebnu za medicinsku potpomognutu oplodnju i na godišnjoj razini je rode djeca. Klinike imaju 25 posto uspješnosti, radi tog nerazmjera brojeva trebali bi uključiti struku.

SAŠA ŠRABIĆ
Ja bih se osvrnuo na gradončelnika da nema dovoljno novca za amandmane, evo npr iz sredstava za DUMOTION bi se moglo preraspodjeliti a imamo demografski natalitet da je 100 djece manje.

MATO FRANKOVIĆ
Ajmo reć da ja prihvatim amandmane kako ćete glasati za amandmane? Prošle godine smo glasali za a vi ste glasali protiv proračuna. Evo kako bi vi glasali za proračun ako usvojimo vaše amandmane.

ANDRO VLAHUŠIĆ
Rasjasnimo prvo jednu stvar tko vodi Aglomeraciju – Vodovod. Tko je bio direktor 2015. Vlanetim Dujmović pa Lukša Matušić, tko u ime Vlade to vodi. Što je danas Dujmović? Punih 6 godina je zamjenik predsjenika Hvatskih voda, kako to da on danas nastavlja voditi Aglomeraciju jer je zadužen za južnu hrvatsku. Kada govorimo o vašoj ulozi, Gospodin Lukša Matušić i ministri su potpisali ugovoru Zagrebu gdje ste vi bili koja je vaša uloga?

MATO FRANKOVIĆ

Drago mi je da pratite gdje sam ja, ja sam tad bio u Saboru znate to je još jedna institucija koju obavljam kao jedini iz Dubrovnika. Ne možeš sve, morao sam biti u Saboru i tako sam bio. Sve je u redu ne brinite se vi.

ANITA BONAČIĆ OBRADOVIĆ
Prvo za kolegu Jasmina, dar za novorođenu djecu, povećali smo iznos jer sad rastu cijene s tim povećanjem vraćamo na isti iznos.
Po pitanju prevoditelja onda ostale televizije to ne bi prenosile neki prenose. Tečaj je besplatan i održava se.
Po pitanju amandmana ne činite uslugu SDP-u ako glasate za njih, pohvalili ste da su kvalitetni, ako prihvatite svih 6 podržali bi proračun, bili smo tada suzdržani jer niste prihvatite sve.
Potpomognuta oplodnja, isticali ste da ćete uvijek tražiti EU sredtsva.

MATO FRANKOVIĆ

KAda bi ja prihvatio svih 6 amandmana vi ćete glasati za. U redu prihvaćam svih 6 amandmana.

PERO VIĆAN
Dragi kolega vijećniče, ne mogu shvatit da se vi usuđujete pitati kako ćemo mi glasati. A aglomeracija nam pravi samo probleme.

ANITA BONAČIĆ OBRADOVIĆ

Ja bih samo zahvalila što će prihvatit svih 6 amandmana. Hvala.

ANDRO VLAHUŠIĆ
Ovo je jedan zanimljiv Proračaun u kome piše da se temelji na zakonitosti istinitošću i transparentnošću. Jesu li sve brojke istinite? Pokazali su se materijali kako je rastao proračun. Kako bi GRad izgledao da nemamo takve prihode. Opet ćete reći ja bi to bio ionako sam sve izborio. Mi bi kao gradso vijeće trebali imati posebnu tematsku sjednicu da vidimo kako zarađivati kako možemo od imovine grada zaraditi pa će se onda lako potrošiti. Ako ne možemo zaraditi ne možemo ni potrošiti. U proračunu nema čega nema, ali ono dvije stavke koje ljudi doživljavaju to su stanovanje, kupili smo stanove gdje ljudi imaju povlaštee cijene najma jer zakon to omogućava ali ništa drugo a patili smo ih više od milijuna kuna, nismo izgradili ni jedan stan, nismo uzeli ništa, a ne možemo se više zadužit ove je godine bila 33,5 dogodine slično, imamo kamate koje se vraćaju gradskom imovinom. Ne vidimo da su u TUP-u počele aktivnosti a stanova nema. Drugi dio to su parkirna mjesta, 200 u KAringtonti, Pemo je zatvorio 153 mjesa, 400 parkirnih mjesta manje, niti jedan izgrađen stan, 33 posto zaduženosti.

MARO KRISTIĆ
Uvijek se prisjetim obećanja gradonačelnika bivšeg pa i ovog, da ćemo probiti milijun kuna, gledali smo hvaljenja i prezentacije dnevnog iznosa raspoloživih sredstava danas to više nije tako. Tada smo se oslanjali na vlastite prihode uz zaduženja a EU fondovi su se rijetko spominjali. Danas je nešto sasvim drugo ima drukčiju strukturu bilo je tu i neracionalnog trošenja. Nije se štedjelo, korona nas je unazadila za 5 godina a i naše političke odluke o zaduženjima, nažalost u vremenima kad smo teško mogli predvidjeti, činjenica da su se neki realizirali to se ne može osporiti, proračun je zadržao socijalnu stranu ali Dubrovnik nema osobito jak financijski a posljedično i razvojni potencijal koji bi mogao izlaziti iz te snage. Ne postoje kapitalni projekti koje planiramo izdvojiti, oslanjamo se na EU fondove, koristimo ih dobro i pokazali smo određene uspjehe, ali trebali bi biti dodatna vrijednost ne izvor financiranja. Azil za životinje, dom umirovljenika na Medarevu, POS solitudo, još se tažimo i gledamo tko bi nas mogao isfinancirati, ne možemo to sami i nemamo kreditnu sposobnost. KAd poplaćamo sve osnovno možemo popit kavu ali za skijanje i večere nema sredstava, ne treba bježati samo trebamo racionalno razmišljati. Ono što sigurno mislim da je bez obzira trebalo biti ovdje je obećana boćarska dvorana i sredstva za stazu atletsku ali i da počnemo vizionarski razmišljati o vremenima kad nećemo ovdje sjedati da u budućnosti kroz proračun počnemo davat naznake. a i rekonstrukcija valobrana Kaše.

ANDRO VLAHUŠIĆ
500 milijuna kuna je prihod Proračuna. Da bi postigli Proračun od 500 miijuna moramo prodati milijun i pol ulaznica za DUCARD, prodali smo 2019 milijun i 300, ove godine 750000, možemo li se vratiti ako prodamo isti broj kao i 2018, imali bi prihod od 45 milijuna eura ili 350 milijuna kuna, zašto ne učinimo sve da se dogodine vratimo i prodamo jednaki broj kao i 2018. Tada bi prihod umjeto 120 bio 350 milijuna kuna. Mi brojimo posao a DPDSu bi pripalo 100 milijuna kuna, 20 puta više nego zavod za obnovu.

KREŠIMIR MARKOVIĆ
Andru čestitam imendan koji je jučer slavio. Proračun, neki dan smo imali prezentaciju, vjerujem da je sa službama kvalitetno napravio ovaj proračun. Sve pohvale i na DZF.

ANITA BONAČIĆ OBRADOVIĆ
S obzirom da je gradonačelnik prihvatio amandmane, ja se nadam da će to biti u prvih šest mjeseci, mi nismo za nikakvu trampu ali naravno da ćemo prihvatit proračun. Mislimo da i ovaj Proračun neće se ispuniti. Definitivno najvažniji dokument da se vidi gdje krećemo kko raspolažemo novcem dal se ostvaruju određeni projekti i naravno da li se moglo više ili bolje, ja ću iskoristiti dva pitanja.
Stanogradnja je u fokusu mnogih svjedočili smo raznim problemima molim da prokomentirate kako će biti financirana kroz EU da možemo nastaviti na koje se uvjete misli i što planirate, Grad više nije prihvatljiv jer ne udovoljavamo standardima. Pitanje da li možemo ukloniti taj problem. Elektroprivreda rečeno da je da grad otkupiti i izgraditi vrtić također najavljeno da se ide s besplatnim vtićima za svu djecu, jesmo li se prijavili na natječaj koliko se povuklo.

SAŠA ŠKRABIĆ
Dvije teme gradonačelniku. Gorući i veliki problem za stanovnike Mokošice je parking.

ĐURO CAPOR
Moramo razdvojit protokol i informirnje, drugi gradovi pristupaju putem javnog poziva i financiraju. Sazivaju drugi gradovi konferencije za medije, nije potrebno novcem građana plaćati informiranje, građani tako dva puta plaćaju. Drugi problem kojeg nema stavka je gorući problem garaža, shaćamo sada da godinama ti ljudi s montovjerne postavljaju pitanje gdje su te garaže a nama se odgađa da Sanitat koji ih naplaćuje planira 20 milijuna kuna stavlja na obnovu place u Gružu. Zašto Sanitat uopće tretira Elektrocentar petek kao firmu koja može išta valjano napraviti, ako u natječajnoj dokumentaciji piše da će završiti u financijskim problemima, zašto govori direktorica Sanitata govori da će potpisati ugovor. Natječajna dokumentacija je stroža od zakona. Ovdje se očito namješta posao, i zaista bi htjeli znati što je s Pemom to je čovjek za kojeg ste tvrdili da zapošljava naše jude to je čovjek koji je srušio Remizu i uzima nam 200 parkiranih mjesta, mi istovremeno guramo UPU za Radeljević i Remizu ne bi li se to oblikovali prema njegovim željama tu smo pogriješili. I delegacija koje je s juga išla na beskamatne zajmove, zanima me u kojoj su fazi pregovori o oprostu tih kredita?

PERO VIĆAN
Toliko laži i neistine ste sada izgovorili i pokazali neznanje, što vi znate o predtstečajnoj nagodbi. Postoji samo Ustav, što se tiče Sanitata s mjesta je dobaio gradonačelniku samo se strogo poštiva zakon umjesto da pitate da se u proceduri izgubilo ovoliko vremena i sad smo prisiljeni raspisati novi javni poziv za novac jer banka koja nam je dala je od toga odustala. Što se tiče parkinga, mogu li ja parkirati ispred vaše garaže, kako vas nije sram spominjat Pema, netočno je da Pemo nije produžio ugovor, on je produžio i ide se u nove okolnosti, to što se u međuvremenu, a što se tiče novaca, 10 godina se nije dizala cijena građanima, a u bilo kojem drugom gradu koliko plaćamo parking?

ĐURO CAPOR
G. Vićan zaista se moje znanje ne može mjeriti s vašim znanjem stečajnog upravitelja. Naručitelj će isključiti gospodarskog subjekta sukladno članku zakona ako utvrdi da je u tijeku stečajni postupak, ako njegovor imovinom upravlja stečajni upravitelj, ovdje je definirao da će biti isključen, ne da može, nego da će se isključiti. Ukoliko je tvrtka obustavila poslovne aktivnosti, iz sličnog kao što je predstečajni postupak dužna ga je iskljuliti.

MATO FRANKOVIĆ

Sada je g. Capor odveo raspravu negdje gdje se uopće ne raspravlja. Pustio je u prostor neistinu, najlakše je u životu pustiti neistinu, dakle, mi smo imali jednu situaicju gdje smo raspisali javnu nabavu, važno je da placa izgleda. Sada je upitno hoćemo li dobiti kamatnu stopu, meni je žao d je to tvrtka napravila, ova koja se uporno žalila, koja s gradom radi na brojnim projektima, trebali su reć nek se zaduži, nisu, napravili su štetu. Ono koji vas brifiraju ni veze nemaju sa žvotom jer vi kao ni ja ne poznate sustav javne nabave, ovi koji vama objašnjavaju su poklopac za svaku teču bila mala ili velika poklopit će je. Elektrocentar petek je predstečajnoj nagodbi, što znači da nije u stečaju i deblokiran mu je račun, a ako ode u stečaj onda Magnum supra preuzima, imamo osigurana sredstva, nemamo podlogu za raspisivanje ugovora. Taj izvor vaš nema pojma. Mi želimo najbolje, ma boli me briga tko će radit, meni je vano da radi dobro kvalitetno i pošteno, što ja imam od toga, zato vam kažem, zakon je jasan. ti ljudi nekad veliki lonac nekad mali poklopac al bi poklopio i veliki i mali.

PERO VIĆAN

Do 31.12. moramo ponovit javni poziv za novce i pitanje je po kojim uvjetima će biti novci dobiveni.

MARKO POTREBICA

Mene je zaparala jedna informacija, vi ste ovdje mrtvi hadni ga Zagreb ulaže u medije 2 milijuna kuna, niste vjerodostojni, odakle vam ta informacija, ja sam surfao dok je trajala rasprava.

ĐURO CAPOR
Inače smatram da od vas nije primjereno koristiti prozivanje vijećnika ali radi se o javnom pozivu koji je grad Zagreb uputio i radi se o projekcijama proračuna za 2023. Za Sanitat ću samo dodati kako je u 10. mjesecu završila u predstečajnoj nagodbi, puno kasnije nego su završili pregovori. Od tog trenutka do jučer traje period kada je tvrtka trebala biti isključena, Magnum supra ima 2 zaposlena, kako bi to mogla napravit. Komentar na to da razdvojimo protokol i informiranje? Zajmovi?

MARKO POTREBICA
Zlonamjerno ili neznanje. U Zagrebu vam je to zavučeno, ovo što ste vi meni čitali su potpore male vrijednosti za 2020. mali sitni portali nema ozbiljnog medija. Nema tlevizija, nema Dnevnika, nema tu ničega i nije 2 milijuna, u vrijeme Bandića je bilo 1 600 000 kn. Stvar je tu transparentna, ja bi volio da vi kao vijećnik iznosite pravilne podatke.

PERO VIĆAN
Capor, nemojte se služiti neistinama, stečajni postupak je jedna procedura, ta firma i dalje posluje s istim OIB-om žiro računom i ona radi izvodi radove na tržištu, neprimjereno je govoriti o broju zaposlenih bilo koje firme, nemojte vi iskazivati bojazan kako će to završiti bit će čvršći nego bilo koji ste vi ikad vidjeli. Jedino je tragično što smo izgubili nepovratno tako povoljan kredit, fiksna kamatna stopa i što smo izguili dragocjeno vrijeme i tamo je trebalo biti gradilište.

ĐURO CAPOR
Hoćemo li poticati i razdvajati protokol i financiranje? Ili ćemo finanirati oglašavanje? Zagreb predviđa 2 milijuna kuna kao i Rijeka, oni dodjeljuju 300 400 tisuća kuna, to su subvencije kao potpore. Treći put molim gradonačelnika, vezano za beskamatne zajmove i razdvajanje protokola i informiranja?

MARKO POTREBICA

Kolega Capor google 2020. Milan Bandić nije uskrsnuo. Natječaj ima isti naziv i ima sredstva i u tom natječaju vi meni želite reći. Poslat ćemo zajedno upit Zagrebu.

ĐURO CAPOR

G. POtrebica ja sam taj institut koristio kad sam se obraćao i Puli i Šibeniku i Zagrebu i zato sam došao ovdje pripremljen, uputit ću vam taj poziv Ove stvari koje vi gledate su objavljene prije nekoliko godina.

JASMIN DERAKOVIĆ
Ja bih također iskoristio svoje pravo. Zanima me pitanje vrtića što u Pravilniku piše da će roditelji biti oslobođeni plaćanja ako dijete izbiva više od 20 dana, to je cijeli mjesec. Ja sam se bio pitao možda je to bilo radi pandemije je li moguće da se to regulira, pa da se bar smanji na 15 dana.
Kratko parking u Mokošici, vidio sam te montažne garaže možda bi to bio prijedlog kad već imamo kaskadno zemljište. to cjenovno ne bi bilo toliko visoko.
Ovaj predivni trenutak za Anitu gdje su svi predloženi. Grad Ploče je to regulirao.

OLGA MURATTI
Ja bih rekla da mi je drago da se vodilo računa o umirovljenicima jer pod stavkom grad prijatelj umirovljenika predložen je i dodatak i pokaz i novčana pomoć starijima.

Svi amandmani Srđ je Grd su odbijeni.

Sve amandmane SDP-a je prihvatio gradonačelnik, pa se o njima ne glasa.

Glasa se o Prijedlogu Proračuna za 2023. godinu.

Proračun je s 14 glasova ZA usvojen.

———-

Prijedlog odluke o izmjenama Odluke o lokalnim porezima Grada Dubrovnika.

Odluka je jednoglasno usvojena.

———-

Prijedlog odluke o korištenju dijela naplaćenih sredstava komunalnog doprinosa i komunalne naknade za druge namjene različite od namjena propisanih člancima 76. i 91. Zakona o komunalnom gospodarstvu.

ANDRO VLAHUŠIĆ
Dubrovnik je odluka a vijeća izašao iz krize, ljudi plaćaju pune iznose, zašto sada moramo 50 posto sredstava moramo namijeniti nečemu što nije izgradnja. Problem je što investitori koji uplaćuju komunalni iznos imaju pravo tražiti povrat novca. Netko ko uplati 5 milijuna kuna ima pravo. Ili priznajmo da nam je proračun problematičan.

ANITA BONAČIĆ OBRADOVIĆ
Slažem se s kolegom Vlahušićem. Mi jesmo koristili ovu mogućnost i prije, mene zanima u koje svrhe se točno koristi ovaj ostatak. Ako to ide na plaće..

MATO FRANKOVIĆ
Ovdje se radi o zakonskoj osnovi, na snazi je mjera za kovid, ako nam je to potrebno možemo radit preraspodjelu. Ja ne vidim nikakav problem u ovome, činjenica je da u onom trenutku kada vlada donese odluku da se onda ovo stavlja izvan snage, radi se o preraspodjeli, evo.

MARO KRISTIĆ
JA mislim da u onom trenutku kad ovu odluku stavimo van snage to će bit signal da se proračun konsolidirao. To je problem percepcije jer ne postoje veći prioriteti od ulaganja u infrastrukturu. Nadam se da će ova odluka što prije biti van snage.

Većinom glasova je točka usvojena.

———-

Prijedlog odluke o izradi Urbanističkog plana uređenja „Orašac 2“.

NIKŠA SELMANI
U načelu kada se pogledaju materijali oni su formalno u redu, drago mi je da je završena krajobrazna studija, nadam se da će ona biti dio u budućnosti. Nedostaje stručna analiza. Ja bih volio da je mi vidimo jer s time pokreće i daje smisao samim izmjenama UPU-a. Osnovni problem koji nam se događa je, ne znamo kakvo je pismo namjere ne znamo što će se tako graditi, ako su to vile kao apartmani znači da ćemo potrošiti jedan prostor a nećemo riješiti stanogradnju. Ako se radi samo o biznisu onda imamo ozbiljan problem.

MATO FRANKOVIĆ
Vezano za pitanje kao i uvijek donosimo prijedlog, a sve odgovore ćemo dobiti u trenutku kada se izradi plan i kad dođe kod nas kao završni dokument. Nama je došlo pismo namjene od ljudi iz Orašana. Trebamo zadržati ljude širiti vanjske parametre grda, jer smo u gradu zagušeni.

Točka je većinom glasova usvojena.

———-

Izvješće o provedenom javnom pozivu za iskazivanje interesa za realizaciju projekta izgradnja nogometnog stadiona s trgovačko-zabavnim i kulturnim sadržajima te podzemnim garažama u Lapadu “Arena Dubrovnik.

MATO FRANKOVIĆ
Došli smo i do tog trenutka d ponovn na sjednici vijeća imamo izvješće o provedenom javnom pozivu s trgovačkim zabavnim sadržajima. Drago mi je što je uistinu taj javni poziv izazvao velik interes. Uistinu velik interes. Puno pitanja, hvala ministarstvu i gospodarskoj komori koji su se potrudili proširiti natječaj. Ono što smo mi vidjeli je bila činjenica da kad budemo išli u korak dva, da trebamo stavit dulji period. NA to nas se upozorilo. Drugo, mi smo dobili jedno vrlo kvalitetno pismo namjere, ozbiljnog investitora koji je već gledao to područje, spreman je realizirati gradnju. Sjetimo se kad smo prvi put o tome raspravljali. Vidjeli smo da postoji netko tko je iskazao otvoren interes, ali nas su molili iz veleposlanstva u Kini da produljimo natječaj kako bi se jedna vrlo respektabilna firma javila, prekjučer smo imali upit iz Čilea i Argentine, obavijestili smo ih da će ići, nismo to prije mogli jer je vijeće donijelo odluku. Dobili smo konkretnu ponudu s konkretnim planskim mogućnostima kako bi se mogla financijski isplatiti građevina.
Sada je potrebno napraviti tehničku analizu, utvrditi mogućnosti sukladno iskazanom interesu i utvrditi je li to moguće. Ukoliko je moguće na osnovu toga raspisati natječaj. Onda u konačnici ić u tom drugom smjeru. Ovo je jedan mali korak naprijed ali velik obzirom da se godinama ne događa ništa. više se puta raspravljalo, htjelo se izgradit stadion, Dubrovnik je zapeo i 50 godina stoji u mjestu, prestigli su nas gotovo svi. Pričam s kolegom iz HSLS-a gradonačelnik Bjelovara, oni imaju dva stadiona mi nemamo ni jedan. U Osijeku gradi privatni investitor za grad Osijek. Zadar, Šibenik, svi imaju nogometne stadione, neki će ić u rekonstrukciju samo ne smijemo pogriješiti. Naši pravni savjetnici su nas vodili kroz cijeli proces on se pokazao ispravnim. Vrlo skoro ćemo u idućoj polovici godine krenuti u konkretiziranje svega ovoga.

ANDRO VLAHUŠIĆ
Najpoznatija sportska izreka – Ljudi moji je li ovo moguće, stvarno čovjek mora umrijet od smijeha.
Vi ste nam poslali da su problem imovinsko pravni odnosi a to niste niti jednom riječju spomenuli. Možete li nam pokazati na karti koje su to parcele, pa da otkupimo taj dio zemljišta. Da to ne piše i da nismo zbog toga odbili, i da ste nam vi rekli ja bih rekao svaka vam čast. Šuica je raspisala obvezni arhtektonski natječaj 2008. dobili smo nagrađeno rješenje. G. Pero je stajao iza ovoga i stoji iza ovoga, a da čovjek nakon 40 godina ne zna za te imovinsko pravne odnose.
Supernova je napravila maketu kad sam ja bio gradonačelnik, Pero ih nazvo, ljudi došli napravili maketu, ne da imamo ponudu nego imamo maketu, kuverta je stigla 11. , 24. je bilo otvaranje.
Stadion ima 150 puta 100 metara dimenziju, morate 15 tisuća kvadrata izgraditi. Tri etaže garaža, trgovački centar, minimalno 7 etaža. Ono što je dobro je što smo saznali kad su meni donosili maketu, nisu rekli koliko to vrijedi, sad znamo.

MATO FRANKOVIĆ
Dakle, vi ste sad tu prozvali Vićana njega nema, on u ni jednom trenutku nije bio gradonačelnik, nije imao taj alat koji ste vi imali. JA sam ga iskoristio. Alat je raditi po pitanju rješavanja povrata imovine, svi postupci povrata imovine, su okončani sve je naše. Ovo zeleno to je sve riješeno to je sve naše, ima ovaj mali narančasti repić, to je izgrađeno temeljem građevinske dozvole 68. Sve smo do nedavno riješili, gotovo je. JA sam čekao ovaj slavodobitini trenutak da vam rečem da je riješeno. Znam da ste brifirali neke medije jer se ne bave istraživačkim novinarstvom nego klevetanjem. Je li SUPERNOVA dolazila prije znamo i ja i vi da jest.
Svi smo bili ovdje na prezentaciji i svi smo bili za, mi smo vijećnici bili ZA, vi niste bili, tako da ste vi bili za, vi bi se bavili imovinsko pravnim odnosima. Nismo mi ništa pametniji od vas, mogli ste i vi riješiti. Procesi povrata su završeni, ono što je pred nama je budućnost. Mi dosad nismo imali niti preduvjete da bi naši klubovi igrali u tim ligama.

Spominjali ste multifunkcionalnu dvoranu. Vidjeli ste da se planiraju određene obnove, rekli ste da se ide u javni natječaj za izgradnju Arene Lapad dok tražimo sredstva za izgradnju multifunkcionalne dvorane. to je iskorak ko da smo 100 godina odjednom riješili. Mi radimo transparentno i zakonito. Ali onaj temelj su imovinsko pravni odnosi.

MARKO POTREBICA
Vi ste vrlo jasno prozvali GOŠK Jug da dođu iz 4. lige, jeste vi zaboravili da ste vi bili gradonačelnik. Vi ste priznali da niste znali o odnosima. Vas sportovi nisu zanimali jer za sport niste ništa napravili sveli ste sport na 9 milijuna kuna, niste talentirani za sport, i danas ste htjeli slavodobitno komentirati. Rekli ste što ste htjeli a to je veliko ništa.

PERO VIĆAN
Nije se u baraci pisala ponuda niti su se uzimali soldi. Đe su se uzimali to je jedno drugo pitanje.
Točno je da je SUPERNOVA napravila maketu koju smo imali prilike vidjet prije mjesec dva dana gdje si Andro obmanuo vijećnike i prodo im priču da je po toj maketi to veće od Mercedesa, van pameti.
Ono što je reko gradonačelnik, da je tad jedan vrlo moćni dundo iz Zagreba rekao ne, pa onda posisaj obje majke.

KREŠIMIR MARKOVIĆ
Divno je ivjeti ove dane i gledati svjetsko prvenstvo kako dobro igramo. Ovaj stadion gledam kroz tu prizmu kako bi lijepo bilo gledati kockice. Dubrovnik je brend, reprezentacija je brend. Što je istina?

ANDRO VLAHUŠIĆ

Postoji puno narodnih, ili vjeruješ vlastitim očima, ili vjeruješ Matu Frankoviću. Materijale smo dobili prije 10 dana i tada piše da će grad urgirat da se to riješi. Materijale nismo danas dobili, ja vjerujem svojim očima a ne Matu Frankoviću. Ne znam da UPU dozvoljava ovoliku izgrađenost. Rečeno je da će se raditi po javno privatnom partnerstvu.

ANITA BONAČIĆ OBRADOVIĆ

Suvišno je raspravljati tko je talentiran za sport. Problem je i parkinga jer u arenu ulazi dio gdje Lapađani parkiraju, ako će nam investitor reć možete vi parkirat u podzemnu. I u zimskim mjesecima Lapad je zakrčen.

ĐURO CAPOR
Ja stvarno ne razumijem zbog čega se uporno ovaj projekt gura i nameće i zašto ga se podmeće kao da se radi o izgradnji nogometnog igrališta, kad dobivamo shopping centar, a to nam je najveće raskršće u gradu. Zašto se pristupa pozivu, Vićan nam govori detalje o projektu koji ni ne pišu, očito je baraka u dosluhu sa Supernovom, znalo se otpočetka da se za njega ovo odrađuje. Je li točno da se ne događa nšta u Lapadu, tamo se živi. To je temeljno pitanje. Mi ovdje kao slona u staklanu spuštamo shopping centar gdje za njega nema mjesta. Govorimo o nekakvim uspjesima 1. Ligi, pa se uspoređujemo s Dugopoljem, bez da promatramo što se događa sa standardima grada. Govori se o obnovi DOC-a, shopping cetru pa hoće li išta od ovog grda ostat, zar se ne planiraju na periferiji, a ne namjestu gdje će izazvati kolaps grada. Ajmo stavit potreba Lapađana i GRada na prvo mjesto. A sve poveznice po strani i prije svega trrebalo se vidjet je li moguće urbanistički planirati tako nešto. Hoćemo li kasapiti Grad da smjestimo još jedan centar.

ANDRO VLAHUŠIĆ
Ja stvarno želim pomoć. Znači završit ćemo točku s neglasanjem, Franković je rekao, ponovit žu, treba uknjižit ovo što nije uknjiženo, je li problem onda da vi i MArijeta pošaljete obavijest, sretni smo riješeno. Drugi dio, rekli ste bit će javno privatno vlasništvo. Ne možemo napravit memorandum s tvrtkom koja nije potpisala ugovor.

SLAVICA GRKEŠ
Ajmo se spustit na zemlju, i te optužbe, ali ja ću vam reć da ja četiri puta dnevno vozm djecu u Gospino polje. Djeca su mi igrala utakmicu u Župi i kaže mali, ja bi treniro u Župi oni imaju svlačionicu.

MARO KRISTIĆ
Imao sam potpuno nešto drukčije u planu rapsravljat. Raduje me ukoliko su riješeni odnosi, za svaku je buduću aktivnost od ključne važnosti. Ni meni zaista nije jasno nakon današnjeg izvješća kako i s kojim legitimitetom ulazimo u sljedeći korak i idemo u obvezujuću aktivnost. S druge strane ako on nije obvezujući dokle ćemo to raditi te korake. Ne bi htio da izgubimo još 5-6 godina, sportska infrastruktura ne može čekati.