Dubrovački Crveni križ predstavio je rezultate projekta ‘Crveni križ u Gradu’ za kojeg je osigurano više od 120 tisuća eura. Preko učeničkih i studentskih ugovora dubrovačka mladost koja je sudjelovala u projektu na brojnim lokacijama od zidina do Lokruma imala je više od tisuću intervencija ovo ljeto. U srpnju su zabilježili 508 različitih intervencija, a u kolovozu 561.