Frcaju iskre između kandidata za dubrovačkog gradonačelnika ispred DUSTRE, Željka Raguža, i DDS-ovog Pera Vićana. Raguž je iznio oštre optužbe na temu Vićanovih predizbornih plakata.

Raguž: “U turizam spada i sam izgled destinacije. Već čovjek kada dođe u Dubrovnik, već po samom dolasku puno vam toga govori. Nelegalni plakati polijepljeni svugdje sigurno nisu ogled kako bi to trebalo biti. Ako već nemate pijeteta prema živima imajte prema mrtvima jer se i preko njih preljepljuju plakati, znate?”

Vićan vrlo kratko: “Nemam što replicirat budalaštinama. Ne komentiram budalaštine i ne repliciram na budalaštine.” – kratko je zaključio Vićan.