Grad Dubrovnik je pokrenuo otvoreni postupak javne nabave velike vrijednosti za “Izvođenje radova na rekonstrukciji – dogradnji i nadogradnji Područne škole Montovjerna”. Poziv na nadmetanje poslan je na objavu u Elektronički oglasnik javne nabave RH i Službeni list EU, s danom objave 26. lipnja 2018. godine.

 

Rok za dostavu ponuda je 1. kolovoza 2018. do 10 sati, a procijenjena vrijednost investicije iznosi 52 milijuna kuna, bez PDV-a.

Podsjetimo, Grad Dubrovnik kao investitor ishodio je u travnju građevinsku dozvolu za projekt rekonstrukcije – dogradnje i nadogradnje područne škole Montovjerna. Planiranim projektom zadovoljit će se suvremeni prostorno-tehnički uvjeti, potrebe nastavnog programa i kapaciteti za organizaciju jednosmjenske nastave za učenike od prvog do osmog razreda. Škola će u jednoj smjeni moći smjestiti 448 učenika, po 28 učenika u 16 razrednih odjeljenja, 8 nižih i 8 viših.

 

Postojeća građevina nadograđuje se za jedan kat i dijelom spušta u podrum te se prostorno prilagođava i povezuje s dogradnjom. Dograđeni dio školske zgrade imat će također četiri etaže (podrum, prizemlje i dva kata), dok se sportska dvorana povezuje s prostorima u podrumu. Izgradit će se ukupno 16 novih učionica i dvodijelna sportska dvorana s pratećim sadržajima, blagovaonica i knjižnica, dodatne učionice za izborni predmet, te prostori za pedagoga i psihologa.

Svi krovovi su ravni, sa šljunkom u bojama kao završnim slojem, a dio krova sportske dvorane uredit će se kao školski vrt s igralištem za niži uzrast, koje će biti obloženo gumenom oblogom i hortikulturno ukrašeno. Zelena površina zauzima čak 36% građevne parcele koja će se hortikulturno urediti sadnjom autohtonog mediteranskog bilja. Školsko parkiralište imat će 24 parkirališna mjesta.

Škola je projektirana kao zgrada gotovo nulte potrošnje energije, energetskog razreda A+, opremljena modernom vanjskom stolarijom i vanjskim zidovima. Opremit će se modernim sustavom grijanja i hlađenja, a za grijanje tople vode predviđen je sustav solarnih kolektora.

Arhitektonsko-urbanističkom rješenju pristupilo se uvažavajući sve energetske, društvene i ekološke aspekte održivosti, te pedagoške standarde, a sve prema idejnom projektu arhitektica Maje i Ide Polzer, na temelju kojeg je razrađen glavni projekt za građevinsku dozvolu tvrtke Arhingtrade d.o.o. iz Zagreba.