Dramatično je bilo na današnjoj 36. sjednici Gradskog vijeća i to zbog ograđene staze na zemljištu preko puta Villa Palme. Vijećnici su izglasali proglašenje te staze javnim dobrom, no, investitor je navedeni put jutros srušio što je dovelo do burnih reakcije od strane vijećnika i gradonačelnika. Riječi se nisu štedjele. Tijekom dana je reagirao i investitor tvrtka Laus centar d.o.o. Poručuju kako je nepovredivost prava vlasništva jedna od najviših vrednota ustavnog poretka Republike Hrvatske, a priložili su i ZK izvadak od 26. siječnja 2021 i izvod iz katarskog plana od 09.12.2020. Njihovu reakciju prenosimo u cijelosti.

Primarni cilj javne vlasti, tako i lokalne vlasti je poštivati ustavna načela vlasništva. Neosporna je činjenica da je Laus centar d.o.o. jedini i isključivi vlasnik nekretnina upisanih u zemljišne knjige Općinskog suda u Dubrovniku, zk. ul. br. 900, k.o. Gruž, kat. čestice 514/1, 514/2 i 517/2. Predmetne nekretnine po svojoj namjeni predstavljaju neizgrađeno građevinsko zemljište. Vlasnik/investitor je na predmetnim nekretninama  pred Gradom Dubrovnikom, Upravnim odjelom za izdavanje i provedbu dokumenata prostornog uređenja i gradnje još dana 05.04.2020.g. zatražio izdavanje Potvrde na glavni projekt i Građevinske dozvole sukladno predanom glavnom projektu. Stoga je investitor započeo za čišćenjem i ograđivanjem građevinskog zemljišta u svome vlasništvu na kojemu ne postoji nikakvo javno dobro niti je kao takvo upisano u zemljišne knjige i katastarske planove. Ova činjenica vrlo je lako provjerljiva uvidom u javne knjige kojima se dokazuje posjed i pravo vlasništva. Pravo vlasništva kao ustavna kategorija stječe se upisom u zemljišne knjige. Dakle, investitor je izvodio pripremne građevinske radove, odnosno čistio je nekretnine u svome isključivom vlasništvu.

Ustav Republike Hrvatske je u čl. 3. proklamirao nepovredivost prava vlasništva jednom od najviših vrednota ustavnog poretka Republike Hrvatske. Temeljno je pravilo da je zabranjeno zadiranje u pravo vlasništva bilo oduzimanjem bilo ograničavanjem ovlasti koje predstavljaju sadržaj ovoga prava, i to neovisno radi li se o javnoj vlasti ili drugim osobama.

Shodno tome gradonačelnik grada Dubrovnika g. Mato Franković, očito iz neznanja i neinformiranosti (vjerujemo nikako iz osobne namjere), krši ustavno načelo i zakonske propise Republike Hrvatske inicirajući donošenje Odluke koja nema valjano zakonsko utemeljenje i dovodi u zabludu prvenstveno predstavničko tijelo, kao i svekoliku javnost.

Za istaknuti je i kako je pravni prednik investitora, odnosno pravna osoba od koje je investitor stekao predmetnu nekretninu, vlasništvo nad istom stekla u postupku povrata imovine oduzete za vrijeme bivše SFRJ. U predmetnom upravnom postupku prijašnjim vlasnicima ne bi mogao biti izvršen povrat nekretnine koju gradske vlastiti neistinito pokušavaju prikazati kao javno dobro.

Postupanje gradskih vlasti može se okarakterizirati i kao pokušaj opstrukcije izdavanja građevinske dozvole sukladno važećim zakonskim i podzakonskim aktima s ciljem prikupljanja političkih bodova i to dubokim zadiranjem u ustavno pravo vlasništva.
Da je tome tako proizlazi iz činjenice koja je isto tako lako provjerljiva. Naime, investitor je, u svojoj projektnoj dokumentaciji, predanoj uz zahtjev za izdavanje građevinske dozvole, predvidio pješački prolaz preko svoje nekretnine između ulica Put Republike i dr. A. Starčevića.

Jasno nam je da je započela predizborna kampanja za lokalne izbore, međutim, ne smatramo da je ovo predmet od interesa za dobrobit Grada na kojem se trebaju prikupljati predizborni poeni. Ovakve odluke gradonačelnika i predstavničkih tijela više nas podsjećaju na sablasti proteklih vremena.

Laus centar d.o.o.