Predsjednik Gradskog kotara Grad Marin Krstulović sazvao je otvorenu sjednicu Vijeća Gradskog kotara Grad u četvrtak 16. ožujka u Velikoj vijećnici Grada Dubrovnika (Pred Dvorom 1) s početkom u 17:30 sa sljedećim prijedlogom dnevnog reda:

1. Izvješće o trenutnom statusu popisa stanovnika

2. Prijedlog Gradskog kotara Grad za rebalansiranje Proračuna Grada Dubrovnika kojim bi se iznašla sredstva za analizu prikupljenih podataka popisa stanovnika

3. Izvješće o održanim sjednicama Upravnog odbora i zajedničkoj sjednici Upravnog i Izvršnog odbora Plana upravljanja

4. Odluka o sazivanju Zbora građana na temu provedbe Plana upravljanja

5. Prijedlog tematskih radionica koje bi u svrhu efikasnije provedbe Plana upravljanja mogao organizirati Kotar u suradnji s Građanima (kako bi se predložile na Zboru građana i u participativnoj suradnji s njima konačno definirale)

5. Izlaganje Građana o tekućim problemima u Kotaru

6.Razno