U ponedjeljak, 12. lipnja s početkom u 9 sati održat će se 21. sjednica gradskog vijeća. Na dnevnom redu je 21 točka i to:

1. Vijećnička pitanja.

2. Prijedlog godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Dubrovnika za 2022. godinu.

3. Prijedlog odluke o raspodjeli rezultata poslovanja za 2022. godinu.

4. Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnom redu

5. Prijedlog odluke o izmjenama Odluke o reklamiranju.

6. Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Odluke o rezerviranim parkirališnim mjestima pravnim i fizičkim osobama – obrtnicima vezano uz određenu djelatnost.

7. Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Odluke o ustrojstvu gradske uprave Grada Dubrovnika.

8. Prijedlog pravilnika o postupku donošenja Programa javnih potreba u kulturi Grada Dubrovnika.

9. Prijedlog pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o visini zakupnine za korištenje javnim površinama Grada Dubrovnika.

10. Prijedlog strategije upravljanja imovinom Grada Dubrovnika za razdoblje 2023. do 2029.

11. Prijedlog zaključka o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa građenja komunalne infrastrukture za 2022.g.

12. Prijedlog zaključka o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture u 2022. godini.

13. Prijedlog zaključka o izmjeni i dopuni Zaključka o ukidanju statusa puta za dio nekretnine oznake čest. zem. 1060 k.o. Prijevor.

14. Prijedlog zaključka o sklapanju Ugovora o najmu stana sa slobodno ugovorenom najamninom na određeno vrijeme sa Općom Bolnicom Dubrovnik.

15. Prijedlog zaključka o sklapanju Ugovora o najmu stana sa slobodno ugovorenom najamninom na određeno vrijeme za dva stana sa Dječjim Domom Maslina Dubrovnik.

16. Prijedlog zaključka o sklapanju Ugovora o najmu stana sa slobodno ugovorenom najamninom na određeno vrijeme sa Domom zdravlja Dubrovnik.

17. Prijedlog zaključka o imenovanju Povjerenstva za ocjenjivanje programa i projekata u području sporta osoba s invaliditetom u 2023. godini

18. Prijedlog zaključka za imenovanje mrtvozornika/ice za područje Grada Dubrovnika

19. Prijedlog zaključka o davanju prethodne suglasnosti na Statut Javne ustanove Športski objekti Dubrovnik.

20. Prijedlog zaključka o prihvaćanju izvješća o radu Dječjih vrtića Dubrovnik za 2022. godinu.

21. Prijedlog zaključka o prihvaćanju izvješća o radu Dječjeg vrtića Pčelica za 2022. godinu.

 

Detalje o svakoj točki možete pronaći OVDJE.