Je li se gradu Dubrovniku turizam jednostavno dogodio – pitanje je koje se nakon pandemijske 2020. godine sve češće može čuti. I dok su vladajućima puna usta turističkih brojki i rezultata, prvi ozbiljniji pomaci prema brojkama predpandemijskih godina – i dalje se čekaju.