Državno izborno povjerenstvo objavilo je listu pravovaljanih kandidatura za gradonačelnika te kandidacijske liste u utrci za Gradsko vijeće. Sve skupa-šarolik spektar imena u borni za naklonost birača.