Obilježava se Dan antifašističke borbe u spomen osnivanja Prvog partizanskog odreda u Sisku. Sugrađani su otkrili što znaju o ovom prazniku, ali i što misle o ranijim raspravama u javnom prostoru kako bi se obilježavanje ovog praznika trebalo ukinuti.