Dječje igralište i park u Čokolinu u prilično su derutnom stanju. Iako sprave nisu stare, uslijed upotrebe, ali i vadalizma gotovo su sve oštećene. Iz gradskog kotara Montovjerna poručuju kako je u planu cjelokupna obnova parka. A kad će to biti – ovisi o stanju u gradskoj blagajni.