Nastavlja se saga odvođenja pasa sa Žarkovice. Danas je njih 15 odvedeno iz skloništa za životinje, preostalo je još 189!