Dom za starije Ragusa, koji bi nakon punu 51 godinu trebao osvanuti u Gružu i primiti novih 48 stanara i neće baš tako brzo. Početkom ožujka prilikom obilaska radova na Domu, glavni projektant Vedran Kosović i gradonačelnik Mato Franković postavili su 30. lipnja kao rok za kraj obrtničko-tehničkih radova, uz blago kašnjenje od sedam dana. Međutim, priča se polako mijenja, a mijenjaju se i ciljevi.