U Visu 2 trenutačno je smješteno 38 ljudi, od toga su tamo tri obitelji. Već godinama ovaj bivši hotel služi kao sklonište za beskućnike. Danas smo razgovarali s ravnateljem dubrovačkog Crvenog križa o obećanom projektu novog skloništa ispod mosta dr. Franja Tuđmana.