Lokacijska dozvola za projekt golfa na Srđu nije prestala važiti i nije bilo potrebe za traženje njenog produljenja, odgovor je to Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja na upit Dubrovačke televizije. Potpuna je to suprotnost informacijama s kojima su prije nekoliko dana izašli pripadnici inicijativa Srđ je Grad i Srđ je naš.

Komentiraj