Dubrovački odvjetnik i član Mosta, Ivica Ban predlaže da se Gradski kotar Mokošica podijeli na dva dijela – Gradski kotar Mokošica i Gradski kotar Nova Mokošica. Smatra kako će se na taj način dobiti više proračunskih sredstava. Čelnik Gradskog kotara Mokošica Boris Čikato ideju smatra besmislenom.