Iz mora su izvađene veće i manje količine smeća, a pozitivna činjenica je u tome da se svijest ljudi budi.