Nakon što je došla službena informacija kako Sanitat ima rok od 15 dana u kojem sve životinje sa Žarkovice moraju biti zbrinute, o svemu je danas progovorio gradonačelnik Mato Franković, koji priznaje kako je to nemoguće, te kako će tražiti produljenje roka, ali i otkriva kako se očekuje povratak Zvonimira Filipovića.