A osim što se čeka na rekonstrukciju ceste Korčula Račišće, čeka se i na obnovu parka Gradac. I to već godinama. Predsjednica Gradskog kotara Pile Kono, HDZ-va Katarina Doršner otkrila je da se trenutačno radi dokumentacija, ali i ono najvažnije – traže se financijska sredstva.