Nakon već održanih nekoliko sjednica vijeća za prevenciju kriminaliteta, sve češće se postavlja pitanje zašto su onda od osnovanih 8 kotareva, sjednicu do sada imala samo 3. I to Gradski kotar Grad, Ploče-Iza grada i Mokošica.