Peti je dan bijelog štrajka sudaca i državnih odvjetnika. Provjerili smo kakva je situacija na dubrovačkom sudu. Zrinka Majčica razgovarala je s Vlahom Boškovićem s Općinskog suda i Perom Miloglavom sa Županijskog.